Юсуф 31-37, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-239)

Юсуф: 12/Юсуф-31, 12/Юсуф-32, 12/Юсуф-33, 12/Юсуф-34, 12/Юсуф-35, 12/Юсуф-36, 12/Юсуф-37, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-239, Юсуф 31-37
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 12/Юсуф-31
12/Юсуф-31: И когато чу за сплетните на (жените), тя ги покани, приготви им гощавка и ги накара да седнат, и даде им (за да обелят плодове) на всяка по един нож, и рече (на Юсуф): “Излез при тях!” И когато го видяха, те му се възхитиха и порязаха ръцете си, и рекоха: “Пречист е Аллах! Това не е човек. Това е само (един) прекрасен ангел.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-32
12/Юсуф-32: Рече тя: “Това е онзи, за когото ме упреквахте. Аз го съблазнявах (пожелах да е с мен), а той отказа. Но ако не изпълни онова, което му заповядвам, непременно ще го затворят и ще бъде един от унизените.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-33
12/Юсуф-33: И каза Юсуф: “Господи, предпочитам тъмницата пред онова, към което ме канят. И ако не отклониш коварството им (на жените) от мен, ще се увлека по тях и ще съм от безразсъдните.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-34
12/Юсуф-34: И му се отзова неговият Господ, и отклони от него коварството им. Той е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-35
12/Юсуф-35: После им хрумна да го затворят в тъмницата за известно време, въпреки че видяха доказателствата.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-36
12/Юсуф-36: И влязоха заедно с него в затвора двама младежи. Единият от тях рече: “Сънувах как изстисквам грозде.” А другият рече: “Сънувах как нося върху главата си хляб, от който птиците кълват. Съобщи ни тълкуването на това! Виждаме, че си от благодетелните.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-37
12/Юсуф-37: Юсуф каза: “Каквато и храна да получите за препитание, ще ви известя как да се тълкува, още преди да сте я получили.” То е от онова, на което ме научи моят Господ. Отхвърлих вярата на хора, които не вярват в Аллах и отричат сетния ден (отдаването на духовното тяло).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: