Юсуф 44-52, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-241)

Юсуф: 12/Юсуф-44, 12/Юсуф-45, 12/Юсуф-46, 12/Юсуф-47, 12/Юсуф-48, 12/Юсуф-49, 12/Юсуф-50, 12/Юсуф-51, 12/Юсуф-52, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-241, Юсуф 44-52
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 12/Юсуф-44
12/Юсуф-44: Рекоха: “Объркани сънища. А и ние не знаем да тълкуваме подобни сънищата.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-45
12/Юсуф-45: А онзи от двамата, който бе спасен, си спомни (за него) след време и рече: “Аз ще ви съобщя неговото тълкуване след време. Пратете ме!”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-46
12/Юсуф-46: “Юсуф, о, правдиви, разтълкувай ни за седем (броя) охранени крави, които ги изяждат седем (броя) мършави и седем зелени класа, а другите ­ изсъхнали. За да се върна при хората и те да узнаят (за теб и за съня)!”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-47
12/Юсуф-47: Рече: “Седем години ще сеете жито, както обикновено. Каквото пожънете, запазете го в класовете, освен малко (от тях) за ядене.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-48
12/Юсуф-48: Сетне ще дойдат подир това седем (тежки) години, които ще изядат подготвеното за тях отпреди, освен малко, което ще запазите.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-49
12/Юсуф-49: Сетне ще дойде подир това година, която ще бъде плодородна за хората и през нея ще изстискват плодове.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-50
12/Юсуф-50: И рече царят: “Доведете ми го!” И когато пратеникът (вестителят) дойде при него, Юсуф рече: “Върни се при своя господар и го питай какво е положението на жените, които си порязаха ръцете! Моят господар познава тяхното коварство.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-51
12/Юсуф-51: Рече (царят): “Какво ви бе намерението, когато съблазнявахте Юсуф?” Те (жените) рекоха: “Пречист е Аллах! Не видяхме от него нищо лошо.” Жената на господаря: “Сега се разкри правдата. Аз го съблазнявах. Той говори истината.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-52
12/Юсуф-52: (Рече Юсуф на пратеника): “Това е, за да узнае, че не му измених (на моя господаря) тайно (когато го нямаше). Аллах възспира коварството на изменниците, дано да го узнаят.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: