Юсуф 38-43, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-240)

Юсуф: 12/Юсуф-38, 12/Юсуф-39, 12/Юсуф-40, 12/Юсуф-41, 12/Юсуф-42, 12/Юсуф-43, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-240, Юсуф 38-43
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 12/Юсуф-38
12/Юсуф-38: И последвах вярата на моите предци Ибрахим, Исхак и Якуб. Не бива да съдружаваме нищо с Аллах. Това е благодатта на Аллах към нас и към хората. Ала повечето хора са непризнателни.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-39
12/Юсуф-39: О, мои другари в затвора, кое е по-добро - ­разни богове или Аллах, Единственият, Покоряващият (Заличаващият, Отсъждащият и винаги Печелящият)?
Слушайте Коран: 12/Юсуф-40
12/Юсуф-40: Вместо на Него, служите само на имена, които вие и предците ви сте именували. Аллах не е низпослал довод за това. Властта е само на Аллах. Той повели да служите единствено Нему. Това е eдинствената (вяра) религия (от Адем (Адам) до съдния ден), ала повечето хора не знаят.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-41
12/Юсуф-41: О, мои другари в затвора! Единият от вас ще дава (сервира) на своя господар да пие вино (ще продължава да слугува), а другият ще бъде обесен и така птиците ще кълват от главата му. Отсъдено е делото, за което се допитахте до мен.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-42
12/Юсуф-42: И рече на онзи от тях, за когото знаеше, че ще бъде спасен: “Спомени за мен пред своя господар!” Но сатаната го накара да забрави да го спомене пред господаря си. И така престоя в затвора няколко години.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-43
12/Юсуф-43: И рече царят: “Сънувах седем (на брой) охранени крави да ги изяждат седем (на брой) мършави и седем зелени (житни) класове ,а другите бяха ­изсъхнали. О, знатни хора, разяснете моето видение, ако разгадавате виденията!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: