YÛSUF 38-43, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-12, Sayfa-240)

YÛSUF: 12/YÛSUF-38, 12/YÛSUF-39, 12/YÛSUF-40, 12/YÛSUF-41, 12/YÛSUF-42, 12/YÛSUF-43, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-12, Sayfa-240, YÛSUF 38-43
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-38
12/YÛSUF-38: Ve ben, atalarım İbrahim (a.s), İshak (a.s) ve Yâkub (a.s)’ın dînine tâbî oldum. Bizim, Allah’a bir şey ile şirk koşmamız olamaz. İşte bu, Allah’ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu, şükretmezler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-39
12/YÛSUF-39: Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı Rab'ler mi daha hayırlı yoksa Vahid (tek) olan, Kahhar (kahredici, hâkim ve gâlip) olan Allah mı?
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-40
12/YÛSUF-40: Sizin O'ndan başka taptıklarınız, Allah’ın kendilerine bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz (putlardan) başka bir şey değildir. Hüküm ise ancak Allah’a aittir. Sizin O'ndan başkasına ibadet etmemenizi emretti. İşte bu kayyum (Âdem (a.s)’dan kıyâmete kadar devam edecek olan) dîndir. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-41
12/YÛSUF-41: Ey zindan arkadaşlarım! Bu durumda sizin ikinizden biri, bundan sonra efendisine şarap sunacak (sâkiliğe devam edecek) fakat diğeri asılacak. Böylece kuşlar onun başından yiyecek. Hakkında ikinizin de tabirini (fetvasını) istediğiniz iş kesinleşmiştir (kaza edilmiştir).
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-42
12/YÛSUF-42: Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye: “Efendinin yanında beni an (zikret).” dedi. Fakat şeytan ona, efendisine onu anmayı unutturdu. Böylece birkaç sene zindanda kaldı.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-43
12/YÛSUF-43: Ve Melik şöyle dedi: “Gerçekten ben, yedi (adet) zayıf ineğin, yedi (adet) semiz ineği yediğini görüyorum. Ve yedi yeşil başak ve diğerlerini de kurumuş görüyorum. Ey (kavmin) ileri gelenleri! Şâyet siz (rüya) tabir edenlerseniz, bana rüyamı yorumlayın.”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: