HÛD 20-28, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-12, Sayfa-224)

HÛD: 11/HÛD-20, 11/HÛD-21, 11/HÛD-22, 11/HÛD-23, 11/HÛD-24, 11/HÛD-25, 11/HÛD-26, 11/HÛD-27, 11/HÛD-28, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-12, Sayfa-224, HÛD 20-28
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 11/HÛD-20
11/HÛD-20: İşte onlar, yeryüzünde (Allah’ı) aciz bırakacak değiller. Ve onların Allah’tan başka dostları olmadı. Onlara azap kat kat arttırılır. Onlar işitmeye güç yetiremediler (sem’î hassaları çalışmadı). Ve onlar göremediler (basar hassaları çalışmadı).
Kur'an Dinle: 11/HÛD-21
11/HÛD-21: İşte onlar nefslerini hüsrana düşüren kimselerdir. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı (gitti).
Kur'an Dinle: 11/HÛD-22
11/HÛD-22: Kesinlikle ahirette en çok hüsrana uğrayacak olanlar muhakkak ki, onlardır.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-23
11/HÛD-23: Muhakkak ki; âmenû olanlar (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı dileyenler), ıslâh edici amel (nefs tezkiyesi) yapanlar ve Rab’lerine huşû duyanlar (kalplerine ihbat konulanlar, razı ve itaatkâr olanlar), işte onlar, cennet ehlidir. Onlar, orada ebedî kalanlardır.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-24
11/HÛD-24: İki toplumun durumu, âmâ ve sağır ile gören (basar hassası çalışan) ve işitenin (sem’î hassası çalışan) durumu (örneği) gibidir. İkisinin hali (seviyesi) eşit midir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
Kur'an Dinle: 11/HÛD-25
11/HÛD-25: Ve andolsun ki; Nuh’u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben, sizin için ifadesi açık ve kesin bir uyarıcıyım.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-26
11/HÛD-26: Allah’tan başkasına kul olmamanız için (açıkça uyaran bir uyarıcıyım.) Muhakkak ki ben, elîm (acı) günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-27
11/HÛD-27: O zaman kavminden inkâr eden kimselerin ileri gelenleri (şöyle) dedi: “Biz seni, bizim gibi beşerden başka (olarak) görmüyoruz. Ve bizden aşağı (fakir, zayıf, aciz) olan basit görüş sahibi kimselerden başkasının da sana tâbî olduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilâkis sizleri yalancı zannediyoruz.”
Kur'an Dinle: 11/HÛD-28
11/HÛD-28: Dedi ki: “Ey kavmim! Sizin reyiniz (görüşünüz) bu mu? Eğer ben, Rabbimden bir beyyine üzerinde isem ve bana Kendi katından bir rahmet verdi ise ve artık o, size gizli tutulduysa ve siz onu kerih görüyorken, sizi ona mecbur mu edelim (zorlayalım mı)?”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: