ас-Сафф, Сура Редицата (Коран: Сура 61-ас-Сафф)

61/ас-Сафф-1: Сeббeхa лилляхи ма фис сeмауати уe ма фил aрд(aрдъ), уe хууeл азизул хaким(хaкиму)., 61/ас-Сафф-2: Я eйюхeллeзинe амeну лимe тeкулунe ма ля тeф’aлун(тeф’aлунe)., 61/ас-Сафф-3: Кeбурe мaктeн индaллахи eн тeкулу ма ля тeф’aлун(тeф’aлунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ас-Сафф, Сура Редицата (Коран: Сура 61-ас-Сафф)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-1
61/ас-Сафф-1: Всичко на небесата и всичко на земята прослави (и продължава да прославя) Аллах. Той е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-2
61/ас-Сафф-2: О, вярващи, защо говорите онова, което няма да вършите?
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-3
61/ас-Сафф-3: И голям грях стана пред Аллах да говорите за онова, което няма да вършите.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-4
61/ас-Сафф-4: И Аллах обича онези, които се сражават по Неговия път в редица. Те са като сгради, сякаш споени и заздравени.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-5
61/ас-Сафф-5: И бе рекъл Муса на своя народ: “О, народе мой, защо ме огорчавате, след като вече узнахте, че аз съм пратеник на Аллах при вас?” И когато те се отклониха, и Аллах отклони сърцата им. Аллах не напътва нечестивите хора към Себе Си.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-6
61/ас-Сафф-6: И бе рекъл Иса (Исус), синът на Мария: “О, синове на Израел, аз съм пратеник на Аллах при вас, да потвърдя Тората преди мен и да благовестя за пратеник, който ще дойде след мен и името му е Ахмед.” А когато им се донесоха ясните знаци (чудесата), те рекоха: “Това е явна магия”.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-7
61/ас-Сафф-7: И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах, когато го зоват (канят) към Исляма (към отдаването)? И Аллах не напътва към Себе си хората-угнетители.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-8
61/ас-Сафф-8: И те искат да угасят светлината на Аллах с устите си. Но Аллах ще изпълни (довърши) Неговата светлина, дори неверниците да възненавиждат това.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-9
61/ас-Сафф-9: Той е, Който изпрати Своя Пратеник с напътствието (чиито съществени моменти са забравени) и над всички вероизповедания, за да разясни (да докаже) истината, за истинската вяра (която съществува и ще съществува до последния ден), дори съдружаващите да възненавиждат това.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-10
61/ас-Сафф-10: О, вярващи, да ви посоча ли сделка, която ще ви спаси от болезненото мъчение?
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-11
61/ас-Сафф-11: Вярата към Аллах и Неговия Пратеник, и борбата по пътя на Аллах със своите имоти и души. Това е най-доброто за вас, само да знаехте.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-12
61/ас-Сафф-12: Тогава Той ще ви опрости греховете и ще ви въведе в Градините на Рая, сред които текат реки, и в хубави жилища в Градината Адн на Рая. Ето това е великото спасение.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-13
61/ас-Сафф-13: И друго, което ще обичате, -помощ от Аллах и близка победа. И възрадвай вярващите.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-14
61/ас-Сафф-14: О, вярващи, бъдете помощници на Аллах, както Иса (Исус), синът на Мария, рече на апостолите си: “Кои са моите помощници (с които да се отдадем) на Аллах?” Учениците рекоха: “Ние сме помощниците на Аллах.” И така част от синовете на Израел повярваха, а други не. И тогава подкрепихме вярващите срещу врага им, и те станаха победители.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: