ал-Лайл, Сура Нощта (Коран: Сура 92-ал-Лайл)

92/ал-Лайл-1: Уeл лeйли иза ягша., 92/ал-Лайл-2: Уeн нeхари иза тeджeлла., 92/ал-Лайл-3: Уe ма хaлакaз зeкeрa уeл унса.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Лайл, Сура Нощта (Коран: Сура 92-ал-Лайл)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-1
92/ал-Лайл-1: Кълна се в нощта, когато почва да покрива.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-2
92/ал-Лайл-2: И в деня, когато (почва да) засиява.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-3
92/ал-Лайл-3: И в Този, Който е сътворил мъжа и жената.­
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-4
92/ал-Лайл-4: И наистина вашите работи (стремежи) са разхвърлени (разнообразни).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-5
92/ал-Лайл-5: Но който e дал (за Аллах) и е станал притежател на таква (страхуващ се да не изгуби милосттa на Аллах).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-6
92/ал-Лайл-6: И е потвърдил Най-прекрасното (да види лика на Аллах).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-7
92/ал-Лайл-7: То тогава Ние ще улесним за него (да види Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-8
92/ал-Лайл-8: А който е скъперничил и е бил самонадеян (виждал е себе си достатъчен сам за себе си, ненуждаещ се от нищо, богат и единствен),
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-9
92/ал-Лайл-9: и е отрекъл Най-прекрасното (да види Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-10
92/ал-Лайл-10: То тогава Ние ще улесним за него трудното (пьтя водещ кьм лоша участ).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-11
92/ал-Лайл-11: И когато го сполети гибел, не ще го избави неговото богатство.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-12
92/ал-Лайл-12: И наистина Наша грижа е да напътим към Нас.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-13
92/ал-Лайл-13: Несъмнено, на Нас принадлежат и миналото, и бъдещето.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-14
92/ал-Лайл-14: И така ви предупредих с постепенно нарастващия пламък на Огъня.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-15
92/ал-Лайл-15: И на него никой друг не се осланя (няма да бъде хвърлен), освен лошия,.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-16
92/ал-Лайл-16: Той (много лошият), който отрече (Най-прекрасното) и се отвърна от него.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-17
92/ал-Лайл-17: А притежателят на таква ( тези, които се боят да не изгубят милостта на Аллах) ще бъде отдалечен от него ( от Огъня).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-18
92/ал-Лайл-18: Той е, който (притежава таква в най-висока степен) раздава своето богатство и се пречиства.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-19
92/ал-Лайл-19: И (притежателят на таква) не прави благодеяния с очакване на отплата (при Аллах),
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-20
92/ал-Лайл-20: а само заради стремежа (желанието) си към Лика на своя Господ, Върховния.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-21
92/ал-Лайл-21: И той непременно скоро ще бъде задоволен.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: