аш-Шуара, Сура Поетите (Коран: Сура 26-аш-Шуара)

26/аш-Шуара-1: Та, син, мим., 26/аш-Шуара-2: Тилкe аятул китабил мубин(мубини)., 26/аш-Шуара-3: Лeaллeкe бахъун нeфсeкe eлла йeкуну му’минин(му’мининe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

аш-Шуара, Сура Поетите (Коран: Сура 26-аш-Шуара)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-1
26/аш-Шуара-1: Та. Син. Мим.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-2
26/аш-Шуара-2: Това са знаменията на Ясната Книга.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-3
26/аш-Шуара-3: Още малко и ще погубиш себе си затова, че те не стават вярващи!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-4
26/аш-Шуара-4: Ако искахме, бихме им спуснали знамение от небето и така щяха да сведат глави пред него (щяха да го приемат).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-5
26/аш-Шуара-5: И не е идвало при тях нито едно ново напомняне (повеля) от Всемилостивия, без те да са се отвърнали от него.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-6
26/аш-Шуара-6: И така те взеха това за лъжа, но скоро ще дойде при тях вестта за онова, на което се подиграваха.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-7
26/аш-Шуара-7: Нима те не поглеждат към земята, колко различни видове двойки (насаждения) накарахме да поникнат от нея?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-8
26/аш-Шуара-8: В това наистина има знамение, но повечето от тях не станаха вярващи.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-9
26/аш-Шуара-9: И твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-10
26/аш-Шуара-10: И бе призовал твоят Господ Муса (Мойсей) да отиде при хората-угнетители.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-11
26/аш-Шуара-11: Нима хората на Фараона няма да станат (все още) притежатели на таква (богобоязливи) (боящи се да не изгубят милостта на Аллах)?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-12
26/аш-Шуара-12: (Муса) каза: “Господи мой, аз се страхувам да не ме вземат за лъжец.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-13
26/аш-Шуара-13: И сърцето ми се свива, и езикът ми се затруднявам да говоря, затова изпрати и Харун!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-14
26/аш-Шуара-14: Според тях аз съм грешен, затова ме е страх да не ме убият.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-15
26/аш-Шуара-15: Каза (Аллах): “Не, хайде, отидете двамата (заедно) с Нашите знамения! Несъмнено Ние сме чуващи, заедно с вас ­.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-16
26/аш-Шуара-16: Хайде, идете (двамата) при Фараона и кажете: “Ние сме пратеници на Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-17
26/аш-Шуара-17: Изпрати с нас синовете на Израил!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-18
26/аш-Шуара-18: Каза (Фараонът): “Не те ли отгледахме сред нас от дете? И не прекара ли сред нас доста години от живота си?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-19
26/аш-Шуара-19: И ти направи каквото щеше да направиш (извърши убийство). Ти си от неблагодарните.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-20
26/аш-Шуара-20: Каза (Муса): “Когато сторих това, тогава бях от заблудените.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-21
26/аш-Шуара-21: И избягах тогава, защото се уплаших от вас, но моят Господ ме дари с мъдрост и ме стори от пратениците.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-22
26/аш-Шуара-22: И тази благодат, за която ме упрекваш е поробването ми и поробването на синовете на Израил.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-23
26/аш-Шуара-23: Рече (Фараонът): “А какво е (какво означава) Господът на световете?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-24
26/аш-Шуара-24: Каза (Муса): “Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях, ако сте убедени.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-25
26/аш-Шуара-25: Рече (Фараонът) на тези около него: “Чувате ли?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-26
26/аш-Шуара-26: Каза (Муса): “Вашият Господ и Господът на тези преди вас”.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-27
26/аш-Шуара-27: Рече (Фараонът): “Наистина вашият пратеник, изпратен при вас, е луд”.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-28
26/аш-Шуара-28: Каза (Муса): “И ако проумявате, Той е Господът на изтока и на запада, и на всичко между тях”.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-29
26/аш-Шуара-29: Рече (Фараонът): “Ако наистина приемеш друг бог, освен мен, ще те хвърля при затворниците”.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-30
26/аш-Шуара-30: Каза (Муса): “Дори ако ти донеса ясен довод ли?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-31
26/аш-Шуара-31: Рече (Фараонът): “Донеси го, ако казваш истината!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-32
26/аш-Шуара-32: И върху това Муса метна тоягата си, и ето я ­една явна змия!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-33
26/аш-Шуара-33: И извади ръката си, и ето я ­сияйнобяла стана тя за гледащите!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-34
26/аш-Шуара-34: Каза (Фараонът) на знатните около него: “Този наистина е един вещ магьосник.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-35
26/аш-Шуара-35: Иска да ви изкара с магията си от земята ви. Какво ще посъветвате тогава?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-36
26/аш-Шуара-36: Казаха: “Дай отсрочка на брат му и на него, и прати по градовете събирачи.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-37
26/аш-Шуара-37: Да доведат всички вещи магьосници!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-38
26/аш-Шуара-38: И така магьосниците бяха насъбрани в определения час на определения ден.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-39
26/аш-Шуара-39: И се рече на хората: “Събрахте ли се?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-40
26/аш-Шуара-40: (Хората казаха:) “Ще последваме магьосниците, ако те победят!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-41
26/аш-Шуара-41: И магьосниците, рекоха на Фараона: “Ще има ли за нас награда, ако спечелим ние?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-42
26/аш-Шуара-42: Рече (Фараонът): “Да, и тогава ще бъдете от моите приближени.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-43
26/аш-Шуара-43: Муса им рече: “Хвърляйте, каквото ще хвърляте!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-44
26/аш-Шуара-44: И таке те хвърлиха своите въжета и тояги, и рекоха: “За могъществото на Фараона ние ще сме победителите.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-45
26/аш-Шуара-45: А после и Муса хвърли своята тояга, и тогава тя ­ погълна онова, с което измамваха!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-46
26/аш-Шуара-46: Тогава магьосниците паднаха, свеждайки чела до земята в суджуд.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-47
26/аш-Шуара-47: И рекоха: “Повярвахме в Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-48
26/аш-Шуара-48: В Господа на Муса и Харун!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-49
26/аш-Шуара-49: Рече (Фараонът): “Нима повярвахте, преди аз да съм ви позволил? Той наистина е по-голям (майстор) от вас и ви е научил на магия. И много скоро ще разберете! Ще ви отсека ръцете и краката кръстом, и ще разпъна всичките.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-50
26/аш-Шуара-50: Рекоха: “Няма значение! Наистина при нашия Господ ще се завърнем.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-51
26/аш-Шуара-51: Надяваме се да ни опрости прегрешенията нашият Господ, защото станахме първи от вярващите.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-52
26/аш-Шуара-52: И на Муса открихме: “Отпътувай с Моите раби нощем! И неибежно ще сте преследвани.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-53
26/аш-Шуара-53: И така Фараонът изпрати събирачи из градовете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-54
26/аш-Шуара-54: “Това несъмнено е една група с малко (на брой) хора.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-55
26/аш-Шуара-55: И те наистина са (една общност), която ни разгневява (и изпитва гняв към нас).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-56
26/аш-Шуара-56: А ние несъмнено сме общност, от която (всички) се плашат.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-57
26/аш-Шуара-57: И така Ние ги пропъдихме (Фараона и хората му) от градини и извори.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-58
26/аш-Шуара-58: И от съкровища, и от знатни места.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-59
26/аш-Шуара-59: И така оставихме това в наследство на синовете на Израил.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-60
26/аш-Шуара-60: И тръгнаха да ги преследват (към Червено море).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-61
26/аш-Шуара-61: И когато двете групи се видяха, последвалите Муса рекоха: “Настигнаха ни.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-62
26/аш-Шуара-62: Рече (Муса): “Не! Моят Господ е с мен и Той ще ме напъти (спаси)!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-63
26/аш-Шуара-63: И тогава разкрихме на Муса: “Удари тоягата си в морето!” И веднага то се разцепи (раздели се на две). И всяка половина стана като огромна планина.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-64
26/аш-Шуара-64: И сторихме и другите да се приближат.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-65
26/аш-Шуара-65: И спасихме Муса и всички, които бяха с него.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-66
26/аш-Шуара-66: После издавихме (в морето) другите.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-67
26/аш-Шуара-67: В това наистина има знамение (поука), ала повечето от тях не повярваха.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-68
26/аш-Шуара-68: И твоят Господ, Той наистина е Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-69
26/аш-Шуара-69: И прочети им вестта за Ибрахим!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-70
26/аш-Шуара-70: Когато бе рекъл на баща си и народа си: “На какво служите?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-71
26/аш-Шуара-71: Рекоха те: “Служим на идоли и така ще продължим да им се кланяме.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-72
26/аш-Шуара-72: Рече (Ибрахим): “Чуват ли ви, когато ги зовете?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-73
26/аш-Шуара-73: Или ви помагат, или вредят?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-74
26/аш-Шуара-74: Рекоха: “Не, но заварихме бащите ни да правят (служат) така.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-75
26/аш-Шуара-75: Рече им (Ибрахим): “И виждяхте ли (какво представляват) онези, на които служите?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-76
26/аш-Шуара-76: Онези, на които се покланяте, както правеха предците ви?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-77
26/аш-Шуара-77: Те наистина са мои врагове, освен Господът на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-78
26/аш-Шуара-78: Той е който ме сътвори и ме напъти.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-79
26/аш-Шуара-79: И Който ме храни, и ми дава да пия.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-80
26/аш-Шуара-80: И когато се разболея, Той ме изцелява.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-81
26/аш-Шуара-81: И Той е, Който ще ме умъртви, а после ще ме съживи.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-82
26/аш-Шуара-82: И на Когото се надявам да ми опрости греха в деня на покаянието.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-83
26/аш-Шуара-83: Господи, дари ми мъдрост и ме приобщи с праведните!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-84
26/аш-Шуара-84: И направи споменаването ми пред идните (поколения) достойно.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-85
26/аш-Шуара-85: И ме направи наследник на блажения Ти Рай!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-86
26/аш-Шуара-86: И опрости баща ми! Той наистина остана сред заблудените.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-87
26/аш-Шуара-87: И не ме сторвай опечален в Деня, когато ще бъде възкресението.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-88
26/аш-Шуара-88: В Деня, когато няма да има помощ нито от богатството, нито от синовете (не ме опозорявай).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-89
26/аш-Шуара-89: Освен онези, които дойдат при Аллах с чисто (отдадено) сърце.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-90
26/аш-Шуара-90: И Раят бе приближен за притежателите на таква (богобоязливите).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-91
26/аш-Шуара-91: И Адът ясно бе показан на заблудените.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-92
26/аш-Шуара-92: И им се рече: “Къде са онези, на които служихте?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-93
26/аш-Шуара-93: Идолите, на които се покланяхте, вместо на Аллах помагат ли ви (могат ли да ви помогнат) или на себе си могат ли да помогнат?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-94
26/аш-Шуара-94: Те (идолопоклонниците) и заблудените ще бъдат хвърлени (влачени по земята, с надрани носове) Там (в Ада),
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-95
26/аш-Шуара-95: И всички войски на Иблис.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-96
26/аш-Шуара-96: Те (идолите и служещите им), карайки се там, рекоха:
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-97
26/аш-Шуара-97: “Кълнем се в Аллах, наистина ние бяхме в една явна заблуда.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-98
26/аш-Шуара-98: Вас приравнявахме с Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-99
26/аш-Шуара-99: И ни заблудиха не други, а престъпниците (възпрепятстващите напътствието).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-100
26/аш-Шуара-100: Сега вече нямаме нито един застъпник.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-101
26/аш-Шуара-101: Нито близък приятел (има за нас).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-102
26/аш-Шуара-102: И да имаше за нас само още едно завръщане (на земята), тогава щяхме да сме от вярващите.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-103
26/аш-Шуара-103: В това наистина има знамение (поука), ала повечето от тях (въпреки това) не повярваха.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-104
26/аш-Шуара-104: И твоят Господ, Той е наистина Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-105
26/аш-Шуара-105: Народът на Нух (Ной) взе за лъжци пратениците.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-106
26/аш-Шуара-106: И техният брат Нух бе им казал: “Няма ли да станете притежатели на таква (богобоязливи)?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-107
26/аш-Шуара-107: Наистина аз съм един доверен пратеник за вас.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-108
26/аш-Шуара-108: Тогава станете (богобоязливи) притежатели на таква към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-109
26/аш-Шуара-109: И не искам от вас отплата срещу това (известие). Моята отплата принадлежи единствено на Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-110
26/аш-Шуара-110: Тогава станете (богобоязливи) притежатели на таква към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-111
26/аш-Шуара-111: А те казаха: “Да те последваме (и ние) ли, при положение, че те следват най-презрените?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-112
26/аш-Шуара-112: Каза им: “Нямам знание за това, което вършат те?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-113
26/аш-Шуара-113: Равносметката им е единствено при моя Господ, само ако можехте да осъзнаете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-114
26/аш-Шуара-114: И аз не ще прогоня вярващите.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-115
26/аш-Шуара-115: Аз съм само един явен пратеник (предупредител).”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-116
26/аш-Шуара-116: Казаха: “О, Нух, ако не престанеш (да ни предупреждаваш), ще бъдеш пребит с камъни.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-117
26/аш-Шуара-117: Каза (Нух): “Господи, моят народ ме взе за лъжец.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-118
26/аш-Шуара-118: Затова отсъди така между нас, че спаси мен и вярващите, които са заедно с мен!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-119
26/аш-Шуара-119: И така спасихме него и онези, които бяха заедно с него в натоварения Ковчег.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-120
26/аш-Шуара-120: Сетне Ние издавихме останалите (онези, които не се качиха на Ковчега).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-121
26/аш-Шуара-121: В това наистина има знамение (поука), ала повечето от тях не повярваха (не пожелаха Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-122
26/аш-Шуара-122: И твоят Господ, Той е наистина Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-123
26/аш-Шуара-123: Адитите взеха (изпратените им) пратениците за лъжци.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-124
26/аш-Шуара-124: Техният брат Худ им каза: “Няма ли да станете (богобоязливи) притежатели на таква (няма ли да пожелаете Лика на Аллах)?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-125
26/аш-Шуара-125: Аз наистина съм един доверен пратеник за вас.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-126
26/аш-Шуара-126: Тогава станете (богобоязливи) притежатели на таква към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-127
26/аш-Шуара-127: И не искам от вас отплата (за известието си). Моята отплата принадлежи единствено на Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-128
26/аш-Шуара-128: Градейки на всяко възвишение символ (паметник), нима (напразно) с ненужното се занимавате?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-129
26/аш-Шуара-129: И правите паметници, надявайки се да останете вечни (на този свят).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-130
26/аш-Шуара-130: И когато упражнихте сила, направихте го като тирани (угнетихте).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-131
26/аш-Шуара-131: Тогава станете (богобоязливи) притежатели на таква към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и ми се покорете!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-132
26/аш-Шуара-132: И станете притежатели на таква (богобоязливи) към Онзи, Който ви даде вашето знание (пожелайте Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-133
26/аш-Шуара-133: Помогна ви с добитък и синове.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-134
26/аш-Шуара-134: И с градини, и извори…
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-135
26/аш-Шуара-135: Наистина аз се страхувам мъчението на великия Ден да тегне над вас.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-136
26/аш-Шуара-136: Казаха те: “За нас е същото и да проповядваш, и да не си от проповедниците.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-137
26/аш-Шуара-137: Това не е нищо друго, освен обичаите (измислиците) на предишните.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-138
26/аш-Шуара-138: И ние не ще бъдем измъчвани.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-139
26/аш-Шуара-139: Така го взеха за лъжец, и затова Ние ги погубихме. В това наистина има знамение (поука), но повечето от тях не повярваха (не пожелаха Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-140
26/аш-Шуара-140: И твоят Господ, Той е наистина Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-141
26/аш-Шуара-141: И самудяните взеха (изпратените им) пратениците за лъжци.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-142
26/аш-Шуара-142: Техният брат Салих им каза: “Няма ли да станете богобоязливи (притежатели на таква) (няма ли да пожелаете Лика на Аллах)?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-143
26/аш-Шуара-143: Аз наистина съм един доверен пратеник за вас.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-144
26/аш-Шуара-144: Тогава станете богобоязливи (притежатели на таква) към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен (последвайте ме)!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-145
26/аш-Шуара-145: И не искам от вас отплата (за известието си). Моята отплата принадлежи единствено на Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-146
26/аш-Шуара-146: Нима тук ще бъдете оставени в сигурност?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-147
26/аш-Шуара-147: Сред градини и извори…
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-148
26/аш-Шуара-148: И жито, и цъфнали цветове на фурми...
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-149
26/аш-Шуара-149: И си правите умело домове в планините.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-150
26/аш-Шуара-150: Тогава станете богобоязливи (притежатели на таква) към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен (последвайте ме)!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-151
26/аш-Шуара-151: И не се покорявайте на повелята на престъпващите.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-152
26/аш-Шуара-152: Те са, които сеят развала по земята и не поправят!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-153
26/аш-Шуара-153: И казаха: “Ти си само от омагьосаните.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-154
26/аш-Шуара-154: Ти си само един човек като нас. Тогава донеси ни знамение, ако говориш истината!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-155
26/аш-Шуара-155: Каза (Салих): “Това е женска камила. Тя има право да пие вода, а в определен(и) ден (дни) и вие имате право да пиете вода.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-156
26/аш-Шуара-156: И не я докосвайте със зло, (ако го направите) да не ви сполети мъчението на великия Ден!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-157
26/аш-Шуара-157: Въпреки това я заклаха, а после съжалиха за това.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-158
26/аш-Шуара-158: И ги сполетя (обхвана) мъчението. В това наистина има знамение (поука), но повечето от тях не повярваха (не пожелаха Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-159
26/аш-Шуара-159: И твоят Господ, Той е наистина Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-160
26/аш-Шуара-160: И народът на Лот също взе пратениците за лъжци.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-161
26/аш-Шуара-161: Техният брат Лот бе им казал: “Няма ли да станете богобоязливи (притежатели на таква) (няма ли да пожелаете Лика на Аллах)?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-162
26/аш-Шуара-162: Аз наистина съм един доверен пратеник за вас.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-163
26/аш-Шуара-163: Тогава станете богобоязливи (притежатели на таква) към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен (последвайте ме)!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-164
26/аш-Шуара-164: И не искам от вас отплата (за известието си). Моята отплата принадлежи единствено на Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-165
26/аш-Шуара-165: Нима ходите при (ближите с) мъжете от хората,
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-166
26/аш-Шуара-166: А оставяте съпругите си, сътворени за вас от вашият Господ? И да, вие сте престъпващи хора.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-167
26/аш-Шуара-167: Казаха: “О, Лут, ако ти не престанеш (да ни предупреждаваш), ти неизбежно ще бъдеш прокуден (от земята си)!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-168
26/аш-Шуара-168: Каза им: “Аз наистина силно ненавиждам вашите деяния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-169
26/аш-Шуара-169: Господи, спаси мен и моето семейство (и последвалите ме) от това, което вършат!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-170
26/аш-Шуара-170: И така Ние спасихме всички, него и семейството му (и последвалите го),
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-171
26/аш-Шуара-171: Освен една старица сред останалите (съпругата на Лот).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-172
26/аш-Шуара-172: После унищожихме другите (прекъснахме поколенията им).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-173
26/аш-Шуара-173: И изсипахме върху тях дъжд. Ужасен бе дъждът за предупредените!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-174
26/аш-Шуара-174: В това наистина има едно знамение (поука), но повечето от тях не повярваха (не пожелаха Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-175
26/аш-Шуара-175: И твоят Господ, Той е наистина Всемогъщия, Милосърдния
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-176
26/аш-Шуара-176: И народът на Ейке (Горичката) (също) взеха пратениците за лъжци.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-177
26/аш-Шуара-177: Шуайб им бе казал: “Няма ли да станете богобоязливи (притежатели на таква) (няма ли да пожелаете Лика на Аллах)?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-178
26/аш-Шуара-178: Аз наистина съм един доверен пратеник за вас.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-179
26/аш-Шуара-179: Тогава станете богобоязливи (притежатели на таква) към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен (последвайте ме)!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-180
26/аш-Шуара-180: И не искам от вас отплата (за известието си). Моята отплата принадлежи единствено на Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-181
26/аш-Шуара-181: И бъдете внимателни по отношение на мярката (отрицателните стойности да не натежат във везните ви), и не бъдете от угнетилите (душите си)!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-182
26/аш-Шуара-182: И претегляйте (мерете) с везните (мярката) на напътените (пожелалите Лика на Аллах) (спечелените от вас положителни стойности да са повече от отрицателните стойности)!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-183
26/аш-Шуара-183: И не намаляйте от нещата на хората (пречейки им да пожелаят Лика на Аллах, не давайте повод спечелените от тях положителни стойности да са по-малко от отрицателните стойности), и (давайки повод за това) не сейте развала по земята!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-184
26/аш-Шуара-184: И станете богобоязливи (притежатели на таква) към Онзи, Който сътвори вас и поколенията преди вас (пожелайте Лика на Аллах)!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-185
26/аш-Шуара-185: И казаха: “Ти си само от омагьосаните.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-186
26/аш-Шуара-186: Ти си само един човек като нас.И ние наистина те мислим за лъжец.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-187
26/аш-Шуара-187: Ако ти си от доверените (ако говориш истината), накарай къс от небето да падне върху нас!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-188
26/аш-Шуара-188: Каза (Шуайб): “Моят Господ много добре знае какво правите.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-189
26/аш-Шуара-189: И го взеха за лъжец, и така ги сполетя мъчението на „мрачния ден”. Наистина то бе мъчение, като мъчението във Великия ден.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-190
26/аш-Шуара-190: В това наистина има едно знамение (поука), но повечето от тях не повярваха (не пожелаха да Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-191
26/аш-Шуара-191: И твоят Господ, Той наистина е Всемогъщия, Милосърдния
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-192
26/аш-Шуара-192: И Този (Коран) наистина е низпослан от Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-193
26/аш-Шуара-193: Довереният Дух (Джибрил) го спусна
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-194
26/аш-Шуара-194: В твоето сърц, за да бъдеш от предупредителите,
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-195
26/аш-Шуара-195: На един ясен арабски език.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-196
26/аш-Шуара-196: И наистина Той е (споменат) в писанията на предишните.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-197
26/аш-Шуара-197: Не бе ли знамение за тях, да го знаят учените сред синовете на Израил?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-198
26/аш-Шуара-198: И ако Го бяхме низпослали на някой чужденец (не арабин),
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-199
26/аш-Шуара-199: И той да им Го четеше, те пак нямаше да му повярват (нямаше да пожелаят да Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-200
26/аш-Шуара-200: Така Го вложихме в сърцата на престъпниците.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-201
26/аш-Шуара-201: И те не ще повярват в Него, докато не видят болезненото мъчение (няма да пожелаят Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-202
26/аш-Шуара-202: А то (мъчението) ще ги сполети внезапно и няма и да го усетят.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-203
26/аш-Шуара-203: Тогава ще кажат: “Дали ние ще сме от дадените отсрочка?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-204
26/аш-Шуара-204: Или те бързат за Нашето мъчение?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-205
26/аш-Шуара-205: Виждаш ли? Даже да им дадем още години да се наслаждават,
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-206
26/аш-Шуара-206: После пак ще ги сполети онова (мъчението), което им бе обещано.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-207
26/аш-Шуара-207: Даденото им за наслада няма да ги избави.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-208
26/аш-Шуара-208: И не погубихме никое селище, без (да му изпратим) предупредители.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-209
26/аш-Шуара-209: Помни, че Ние не сме (не станахме) угнетители.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-210
26/аш-Шуара-210: И сатаните не Го спуснаха (Корана).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-211
26/аш-Шуара-211: Не им е отредено (това) (не е по техните сили) и не могат да го сторят.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-212
26/аш-Шуара-212: Наистина те са ограничени (възпрепятствани) да чуят (откровението).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-213
26/аш-Шуара-213: Тогава не зови друг бог заедно с Аллах, за да не бъдеш от измъчваните!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-214
26/аш-Шуара-214: И предупреди най-близките си роднини.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-215
26/аш-Шуара-215: И спусни крилата си над вярващите, които те последват!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-216
26/аш-Шуара-216: А ако ти се противят, кажи им: “Аз наистина съм далеч от онова, което вършите.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-217
26/аш-Шуара-217: И се уповавай на Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-218
26/аш-Шуара-218: Той е, който те вижда, като се изправяш.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-219
26/аш-Шуара-219: И (вижда) твоите движения сред покланящите се в суджуд.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-220
26/аш-Шуара-220: Наистина Той е Всечуващия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-221
26/аш-Шуара-221: Да ви известя ли при кого слизат сатаните?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-222
26/аш-Шуара-222: Слизат при всички клеветници и грешници.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-223
26/аш-Шуара-223: Те са, които се вслушват (в сатаните), и повечето от тях са лъжци.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-224
26/аш-Шуара-224: И Поетите (които са против Аллах), тях ги следват (само) заблудените.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-225
26/аш-Шуара-225: Не виждаш ли как те бродят из всяка долина (с празни мечти)?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-226
26/аш-Шуара-226: И наистина те изричат това, което не вършат.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-227
26/аш-Шуара-227: Угнетителите много скоро ще узнаят към какво място (Ада) ще се завърнат (ще бъдат хвърлени), освен вярващите (пожелалите Лика на Аллах) и вършещите праведни дела (пречисващи душевните пороци), и споменаващите често (името на) Аллах, и подкрепяните (от страна на Аллах), когато бъдат угнетени.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: