ал-Бурудж, Сура Съзвездията (Коран: Сура 85-ал-Бурудж)

85/ал-Бурудж-1: Уeс сeмаи затил БУРУДЖ(БУРУДЖи)., 85/ал-Бурудж-2: Уeл йeумил мeу’уд(мeу’уди)., 85/ал-Бурудж-3: Уe шахидин уe мeшхуд(мeшхудин).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Бурудж, Сура Съзвездията (Коран: Сура 85-ал-Бурудж)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-1
85/ал-Бурудж-1: Кълна се в небето със съзвездията.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-2
85/ал-Бурудж-2: И в обещания Ден.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-3
85/ал-Бурудж-3: И в свидетеля, и в освидетелствания (наблюдаващия и наблюдавания).
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-4
85/ал-Бурудж-4: Изкопалите ямите са изтребани.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-5
85/ал-Бурудж-5: (Притежателите) на огъня, пълен с гориво.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-6
85/ал-Бурудж-6: И те седяха около него(огъня).
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-7
85/ал-Бурудж-7: И наблюдаваха всичко, което правеха на вярващите.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-8
85/ал-Бурудж-8: За да им отмъстят, само защото вярваха в Аллах, Всемогъщия, Всеславния.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-9
85/ал-Бурудж-9: Комуто принадлежи владението и на небесата, и на земята. И Аллах е свидетел на всяко нещо.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-10
85/ал-Бурудж-10: И наистина тези, които измъчваха вярващите мъже и жени, а после не се разкаяха за това, за тях е мъчението на Ада и за тях е изгарящото мъчението.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-11
85/ал-Бурудж-11: А за онези, които вярват (желаят Лика на Аллах в земния живот) и вършат праведни дела (изчистващи пороците от душте), за тях са Градините, сред които златни реки текат. Ето това е голямото спасение.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-12
85/ал-Бурудж-12: И наистина сграбчването на твоя Господ е много мощно.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-13
85/ал-Бурудж-13: И наистина Той пръв (от нищото) създава и (после) връща назад.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-14
85/ал-Бурудж-14: И Той е Опрощаващия, Любящия.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-15
85/ал-Бурудж-15: (Той е), Владетелят на Небесата, Предостойния.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-16
85/ал-Бурудж-16: Прави всичко, което пожелае.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-17
85/ал-Бурудж-17: Стигна ли до теб разказът (поуката) за войските?
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-18
85/ал-Бурудж-18: За Фараона и за Самудяните (войските на тези народи).
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-19
85/ал-Бурудж-19: И не, онези, които отричат са в лъжа.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-20
85/ал-Бурудж-20: Но Аллах ги обгражда в гръб (обгръща ги).
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-21
85/ал-Бурудж-21: И не, това е славен и могъщ Коран.
Слушайте Коран: 85/ал-Бурудж-22
85/ал-Бурудж-22: (Той е в) Левхи Махфуз (съхранява се, записан е в централната компютърна система).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: