ал-Бурудж-5, Сура 85-Съзвездията (ал-Бурудж) стих-5

85/ал-Бурудж-5: (Притежателите) на огъня, пълен с гориво. (българската транслитерация: Eннари затил уeкуд(уeкуди).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Бурудж-5
Сура 85-Съзвездията (ал-Бурудж) стих-5

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ
българската транслитерация: Eннари затил уeкуд(уeкуди).
(Притежателите) на огъня, пълен с гориво.ал-Бурудж: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: