ат-Тауба 94-99, Свещеният Коран (Джуз'-11, страница-202)

ат-Тауба: 9/ат-Тауба-94, 9/ат-Тауба-95, 9/ат-Тауба-96, 9/ат-Тауба-97, 9/ат-Тауба-98, 9/ат-Тауба-99, Свещеният Коран, Джуз'-11, страница-202, ат-Тауба 94-99
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-94
9/ат-Тауба-94: Когато се върнете при тях ще ви се извиняват. Кажи: “Не се извинявайте, никога не ще ви повярваме! Аллах ми извести за вас (вашето състояние). Аллах и Неговият Пратеник виждат вашите дела ­. После ще бъдете върнати при Знаещия скритото и явното и Той ще ви съобщи какво сте извършили.”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-95
9/ат-Тауба-95: Когато се върнете при тях ще ви се кълнат в Аллах, , за да не им обърнете гръб. Отдръпнете се от тях! Те са клеветници и мястото им е Адът като­ възмездие за онова, което са придобили.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-96
9/ат-Тауба-96: Кълнат ви се, за да спечелят вашето благоволение. Но дори вие да сте доволни от тях, Аллах не благославя нечестивите хора.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-97
9/ат-Тауба-97: При арабите бедуини неверието (отхвърлянето) и лицемерието са по-силно изразени. Те са и по-склонни да не проумеят границите на онова, което Аллах низпосла на Своя Пратеник. Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-98
9/ат-Тауба-98: Някои бедуини смятат онова, което дават, за загуба и очакват да се променят времената и да ви сполети зла участ. Над тях да е злата участ! Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-99
9/ат-Тауба-99: А някои от арабите бедуини вярват в Аллах и в Сетния ден (деня на сливането на духа с Господ в земния живот) и приемат онова, което дават като повод за доближаване към Аллах и към зова от Пратеника. Това за тях наистина е повод за доближаване, нали? Аллах ще ги обгърне със Своето милосърдие. Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: