аш-Шуара-171, Сура 26-Поетите (аш-Шуара) стих-171

26/аш-Шуара-171: Освен една старица сред останалите (съпругата на Лот). (българската транслитерация: Илла aджузeн фил габирин(габиринe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

аш-Шуара-171
Сура 26-Поетите (аш-Шуара) стих-171

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
българската транслитерация: Илла aджузeн фил габирин(габиринe).
Освен една старица сред останалите (съпругата на Лот).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: