аш-Шуара 207-227, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-376)

аш-Шуара: 26/аш-Шуара-207, 26/аш-Шуара-208, 26/аш-Шуара-209, 26/аш-Шуара-210, 26/аш-Шуара-211, 26/аш-Шуара-212, 26/аш-Шуара-213, 26/аш-Шуара-214, 26/аш-Шуара-215, 26/аш-Шуара-216, 26/аш-Шуара-217, 26/аш-Шуара-218, 26/аш-Шуара-219, 26/аш-Шуара-220, 26/аш-Шуара-221, 26/аш-Шуара-222, 26/аш-Шуара-223, 26/аш-Шуара-224, 26/аш-Шуара-225, 26/аш-Шуара-226, 26/аш-Шуара-227, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-376, аш-Шуара 207-227
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-207
26/аш-Шуара-207: Даденото им за наслада няма да ги избави.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-208
26/аш-Шуара-208: И не погубихме никое селище, без (да му изпратим) предупредители.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-209
26/аш-Шуара-209: Помни, че Ние не сме (не станахме) угнетители.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-210
26/аш-Шуара-210: И сатаните не Го спуснаха (Корана).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-211
26/аш-Шуара-211: Не им е отредено (това) (не е по техните сили) и не могат да го сторят.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-212
26/аш-Шуара-212: Наистина те са ограничени (възпрепятствани) да чуят (откровението).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-213
26/аш-Шуара-213: Тогава не зови друг бог заедно с Аллах, за да не бъдеш от измъчваните!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-214
26/аш-Шуара-214: И предупреди най-близките си роднини.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-215
26/аш-Шуара-215: И спусни крилата си над вярващите, които те последват!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-216
26/аш-Шуара-216: А ако ти се противят, кажи им: “Аз наистина съм далеч от онова, което вършите.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-217
26/аш-Шуара-217: И се уповавай на Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-218
26/аш-Шуара-218: Той е, който те вижда, като се изправяш.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-219
26/аш-Шуара-219: И (вижда) твоите движения сред покланящите се в суджуд.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-220
26/аш-Шуара-220: Наистина Той е Всечуващия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-221
26/аш-Шуара-221: Да ви известя ли при кого слизат сатаните?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-222
26/аш-Шуара-222: Слизат при всички клеветници и грешници.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-223
26/аш-Шуара-223: Те са, които се вслушват (в сатаните), и повечето от тях са лъжци.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-224
26/аш-Шуара-224: И Поетите (които са против Аллах), тях ги следват (само) заблудените.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-225
26/аш-Шуара-225: Не виждаш ли как те бродят из всяка долина (с празни мечти)?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-226
26/аш-Шуара-226: И наистина те изричат това, което не вършат.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-227
26/аш-Шуара-227: Угнетителите много скоро ще узнаят към какво място (Ада) ще се завърнат (ще бъдат хвърлени), освен вярващите (пожелалите Лика на Аллах) и вършещите праведни дела (пречисващи душевните пороци), и споменаващите често (името на) Аллах, и подкрепяните (от страна на Аллах), когато бъдат угнетени.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: