аш-Шуара 1-19, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-367)

аш-Шуара: 26/аш-Шуара-1, 26/аш-Шуара-2, 26/аш-Шуара-3, 26/аш-Шуара-4, 26/аш-Шуара-5, 26/аш-Шуара-6, 26/аш-Шуара-7, 26/аш-Шуара-8, 26/аш-Шуара-9, 26/аш-Шуара-10, 26/аш-Шуара-11, 26/аш-Шуара-12, 26/аш-Шуара-13, 26/аш-Шуара-14, 26/аш-Шуара-15, 26/аш-Шуара-16, 26/аш-Шуара-17, 26/аш-Шуара-18, 26/аш-Шуара-19, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-367, аш-Шуара 1-19
direction_left
direction_right

аш-Шуара

Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-1
26/аш-Шуара-1: Та. Син. Мим.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-2
26/аш-Шуара-2: Това са знаменията на Ясната Книга.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-3
26/аш-Шуара-3: Още малко и ще погубиш себе си затова, че те не стават вярващи!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-4
26/аш-Шуара-4: Ако искахме, бихме им спуснали знамение от небето и така щяха да сведат глави пред него (щяха да го приемат).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-5
26/аш-Шуара-5: И не е идвало при тях нито едно ново напомняне (повеля) от Всемилостивия, без те да са се отвърнали от него.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-6
26/аш-Шуара-6: И така те взеха това за лъжа, но скоро ще дойде при тях вестта за онова, на което се подиграваха.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-7
26/аш-Шуара-7: Нима те не поглеждат към земята, колко различни видове двойки (насаждения) накарахме да поникнат от нея?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-8
26/аш-Шуара-8: В това наистина има знамение, но повечето от тях не станаха вярващи.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-9
26/аш-Шуара-9: И твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-10
26/аш-Шуара-10: И бе призовал твоят Господ Муса (Мойсей) да отиде при хората-угнетители.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-11
26/аш-Шуара-11: Нима хората на Фараона няма да станат (все още) притежатели на таква (богобоязливи) (боящи се да не изгубят милостта на Аллах)?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-12
26/аш-Шуара-12: (Муса) каза: “Господи мой, аз се страхувам да не ме вземат за лъжец.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-13
26/аш-Шуара-13: И сърцето ми се свива, и езикът ми се затруднявам да говоря, затова изпрати и Харун!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-14
26/аш-Шуара-14: Според тях аз съм грешен, затова ме е страх да не ме убият.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-15
26/аш-Шуара-15: Каза (Аллах): “Не, хайде, отидете двамата (заедно) с Нашите знамения! Несъмнено Ние сме чуващи, заедно с вас ­.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-16
26/аш-Шуара-16: Хайде, идете (двамата) при Фараона и кажете: “Ние сме пратеници на Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-17
26/аш-Шуара-17: Изпрати с нас синовете на Израил!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-18
26/аш-Шуара-18: Каза (Фараонът): “Не те ли отгледахме сред нас от дете? И не прекара ли сред нас доста години от живота си?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-19
26/аш-Шуара-19: И ти направи каквото щеше да направиш (извърши убийство). Ти си от неблагодарните.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: