ан-Намл 45-55, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-381)

ан-Намл: 27/ан-Намл-45, 27/ан-Намл-46, 27/ан-Намл-47, 27/ан-Намл-48, 27/ан-Намл-49, 27/ан-Намл-50, 27/ан-Намл-51, 27/ан-Намл-52, 27/ан-Намл-53, 27/ан-Намл-54, 27/ан-Намл-55, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-381, ан-Намл 45-55
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-45
27/ан-Намл-45: И кълна се, че при самудяните пратихме брат им Салих, за да ги предупреди с : “Бъдете раби на Аллах!” А те тогава станаха две враждуващи групи.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-46
27/ан-Намл-46: Рече им (Салих): “О, народе мой, защо избързвате със злината преди добрината? Не става ли да се помолите на Аллах за опрощение, та да бъдете помилвани?”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-47
27/ан-Намл-47: А те рекоха: “Ти и онези, които са с теб, донесохте ни злочестие.” Рече им (Салих): “Вашето злочестие е при Аллах. Да, вие сте хора, изпаднали в раздор.”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-48
27/ан-Намл-48: И имаше в града група от девет души, които сееха развала по земята и не се поправяха.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-49
27/ан-Намл-49: Рекоха, кълнейки се в Аллах: “През нощта ще ги нападнем Салих и неговите хора, после ще речем на ближните му: “Не присъствахме при гибелта на хората му. И ние наистина говорим истината.”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-50
27/ан-Намл-50: И скроиха те хитрост с умисъл и Ние също им скроихме хитрост, ала те не усетиха нищо.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-51
27/ан-Намл-51: И виж какъв бе краят на хиртрината им, и как­ унищожихме всички - тях и техния народ ­!
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-52
27/ан-Намл-52: И ето рухналите заради угнетяването им домове. Наистина в това има знамение за разбиращи хора.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-53
27/ан-Намл-53: И спасихме вярващите (пожелалите Лика на Аллах) и притежателите на таква (боящите се да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-54
27/ан-Намл-54: И Лот рече на своя народ: “Нима следвате скверността (лошото), въпреки че го виждате?
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-55
27/ан-Намл-55: Нима отивате със страст при мъжете, вместо при жените? Да, вие сте невежи хора.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: