аш-Шуара 20-39, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-368)

аш-Шуара: 26/аш-Шуара-20, 26/аш-Шуара-21, 26/аш-Шуара-22, 26/аш-Шуара-23, 26/аш-Шуара-24, 26/аш-Шуара-25, 26/аш-Шуара-26, 26/аш-Шуара-27, 26/аш-Шуара-28, 26/аш-Шуара-29, 26/аш-Шуара-30, 26/аш-Шуара-31, 26/аш-Шуара-32, 26/аш-Шуара-33, 26/аш-Шуара-34, 26/аш-Шуара-35, 26/аш-Шуара-36, 26/аш-Шуара-37, 26/аш-Шуара-38, 26/аш-Шуара-39, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-368, аш-Шуара 20-39
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-20
26/аш-Шуара-20: Каза (Муса): “Когато сторих това, тогава бях от заблудените.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-21
26/аш-Шуара-21: И избягах тогава, защото се уплаших от вас, но моят Господ ме дари с мъдрост и ме стори от пратениците.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-22
26/аш-Шуара-22: И тази благодат, за която ме упрекваш е поробването ми и поробването на синовете на Израил.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-23
26/аш-Шуара-23: Рече (Фараонът): “А какво е (какво означава) Господът на световете?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-24
26/аш-Шуара-24: Каза (Муса): “Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях, ако сте убедени.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-25
26/аш-Шуара-25: Рече (Фараонът) на тези около него: “Чувате ли?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-26
26/аш-Шуара-26: Каза (Муса): “Вашият Господ и Господът на тези преди вас”.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-27
26/аш-Шуара-27: Рече (Фараонът): “Наистина вашият пратеник, изпратен при вас, е луд”.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-28
26/аш-Шуара-28: Каза (Муса): “И ако проумявате, Той е Господът на изтока и на запада, и на всичко между тях”.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-29
26/аш-Шуара-29: Рече (Фараонът): “Ако наистина приемеш друг бог, освен мен, ще те хвърля при затворниците”.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-30
26/аш-Шуара-30: Каза (Муса): “Дори ако ти донеса ясен довод ли?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-31
26/аш-Шуара-31: Рече (Фараонът): “Донеси го, ако казваш истината!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-32
26/аш-Шуара-32: И върху това Муса метна тоягата си, и ето я ­една явна змия!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-33
26/аш-Шуара-33: И извади ръката си, и ето я ­сияйнобяла стана тя за гледащите!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-34
26/аш-Шуара-34: Каза (Фараонът) на знатните около него: “Този наистина е един вещ магьосник.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-35
26/аш-Шуара-35: Иска да ви изкара с магията си от земята ви. Какво ще посъветвате тогава?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-36
26/аш-Шуара-36: Казаха: “Дай отсрочка на брат му и на него, и прати по градовете събирачи.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-37
26/аш-Шуара-37: Да доведат всички вещи магьосници!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-38
26/аш-Шуара-38: И така магьосниците бяха насъбрани в определения час на определения ден.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-39
26/аш-Шуара-39: И се рече на хората: “Събрахте ли се?”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: