Ash-Shu'ara 20-39, de Heilige Koran (Djuz'-19, Pagina-368)

Ash-Shu'ara: 26/Ash-Shu'ara-20, 26/Ash-Shu'ara-21, 26/Ash-Shu'ara-22, 26/Ash-Shu'ara-23, 26/Ash-Shu'ara-24, 26/Ash-Shu'ara-25, 26/Ash-Shu'ara-26, 26/Ash-Shu'ara-27, 26/Ash-Shu'ara-28, 26/Ash-Shu'ara-29, 26/Ash-Shu'ara-30, 26/Ash-Shu'ara-31, 26/Ash-Shu'ara-32, 26/Ash-Shu'ara-33, 26/Ash-Shu'ara-34, 26/Ash-Shu'ara-35, 26/Ash-Shu'ara-36, 26/Ash-Shu'ara-37, 26/Ash-Shu'ara-38, 26/Ash-Shu'ara-39, de Heilige Koran, Djuz'-19, Pagina-368, Ash-Shu'ara 20-39
direction_left
direction_right
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-20
26/Ash-Shu'ara-20: Hij (Môesa) zei: "Ik heb dat gedaan toen ik tot de onnadenkenden behoorde.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-21
26/Ash-Shu'ara-21: Dus vluchtte ik weg toen ik bang voor jullie was. Daarop heeft mijn Heer aan mij Wijsheid ij gegeven en gemaakt dat ik tot de Boodschappers behoorde.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-22
26/Ash-Shu'ara-22: En dit is de gunst die jij mij bewees: dat jij de Kinderen van Israël tot slaven gemaakt hebt."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-23
26/Ash-Shu'ara-23: Fiir'aun zei: "En wie is de Heer der Werelden?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-24
26/Ash-Shu'ara-24: Hij (Môesa) zei: "De Heer van de hemelen en de aarde en wat tussen hen beide is, als jullie er maar van overtuigd waren."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-25
26/Ash-Shu'ara-25: Hij (Fir'aun) zei tot hen die rondom hem waren: "Luisteren jullie niet?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-26
26/Ash-Shu'ara-26: Hij (Môesa) zei: "Juitie Heer en de Heer van jullie voorvaderen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-27
26/Ash-Shu'ara-27: Hij (Fir'aun) zei: "Voorwaar, jullie Boodschapper die tot jullie gezonden is, is zeker bezeten."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-28
26/Ash-Shu'ara-28: Hij (Môesa) zei: "De Heer van het Oosten en het Westen en wat tussen hen beide is, als jullie begrijpen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-29
26/Ash-Shu'ara-29: Hij (Fir'aun) zei: "Als jij een andere god dan mij hebt aangenomen, dan zal ik jou zeker tot een van de gevangenen maken."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-30
26/Ash-Shu'ara-30: Hij (Môesa) zei: "Zelfs als ik jou iets duidelijks kan laten zien?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-31
26/Ash-Shu'ara-31: Hij (Fir'aun) zei: "Breng het maar, als jij tot de waarachtigen behoort."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-32
26/Ash-Shu'ara-32: Toen wierp hij zijn staf neer en daarop werd het een duidelijke slang.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-33
26/Ash-Shu'ara-33: En hij strekte zijn hand uit en die werd wit voor de toeschouwers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-34
26/Ash-Shu'ara-34: Hij (Fir'aun) zei tegen de vooraanstaanden rondom hem: "Voorwaar, dit is zeker een bekwame tovenaar.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-35
26/Ash-Shu'ara-35: Hij wil jullie uit jullie land verdrijven met zijn tovenarij. Dus wat adviseren jullie?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-36
26/Ash-Shu'ara-36: Zij zeiden: "Stel (de zaak van) hem en zijn broeder uit en stuur bijeenroepers naar de steden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-37
26/Ash-Shu'ara-37: Zij zullen elke bekwame tovenaar bij jou brengen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-38
26/Ash-Shu'ara-38: Zo werden de tovenaars verzameld op een afgesprokem lijd op een aangewezen dag.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-39
26/Ash-Shu'ara-39: En tot de mensen werd gezegd: "Zijn jullie nu bijeengekomen?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: