Ash-Shu'ara 61-83, de Heilige Koran (Djuz'-19, Pagina-370)

Ash-Shu'ara: 26/Ash-Shu'ara-61, 26/Ash-Shu'ara-62, 26/Ash-Shu'ara-63, 26/Ash-Shu'ara-64, 26/Ash-Shu'ara-65, 26/Ash-Shu'ara-66, 26/Ash-Shu'ara-67, 26/Ash-Shu'ara-68, 26/Ash-Shu'ara-69, 26/Ash-Shu'ara-70, 26/Ash-Shu'ara-71, 26/Ash-Shu'ara-72, 26/Ash-Shu'ara-73, 26/Ash-Shu'ara-74, 26/Ash-Shu'ara-75, 26/Ash-Shu'ara-76, 26/Ash-Shu'ara-77, 26/Ash-Shu'ara-78, 26/Ash-Shu'ara-79, 26/Ash-Shu'ara-80, 26/Ash-Shu'ara-81, 26/Ash-Shu'ara-82, 26/Ash-Shu'ara-83, de Heilige Koran, Djuz'-19, Pagina-370, Ash-Shu'ara 61-83
direction_left
direction_right
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-61
26/Ash-Shu'ara-61: En toen de twee groepen elkaar zagen, zeiden de metgezellen van Môesa: "Voorwaar, wij worden zeker bereikt!"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-62
26/Ash-Shu'ara-62: Hij (Môesa) zei: "Zeker niet voorwaar, mijn Heer is met mij, Hij zal mij lieden."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-63
26/Ash-Shu'ara-63: Toen openbaarden Wij aan Môesa: "Sla de zee met jouw staf." Toen spleet de zee en elk gedeelte was als een geweldige berg.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-64
26/Ash-Shu'ara-64: En Wij deden de anderen daar dichtbij komen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-65
26/Ash-Shu'ara-65: En wij redden Môesa en allen die bij hem waren.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-66
26/Ash-Shu'ara-66: Vervolgens verdronken Wij de anderen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-67
26/Ash-Shu'ara-67: Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen zijn geen gelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-68
26/Ash-Shu'ara-68: En voorwaar, jouw Heer (O Moehammad) is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-69
26/Ash-Shu'ara-69: En lees hun de geschiedenis van Ibrâhîm voor.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-70
26/Ash-Shu'ara-70: (Gedenk) toen hij tot zijn vader en zijn volk zei: "Wat aanbidden jullie?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-71
26/Ash-Shu'ara-71: Zij zeiden: "Wij aanbidden afgoden en wij zullen hen blijven aanbidden."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-72
26/Ash-Shu'ara-72: Hij (Ibrâhîm) zei: "Horen zij jullie, wanneer jullie hen aanroepen?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-73
26/Ash-Shu'ara-73: Of brengen zij jullie voordeel of berokkenen zij jullie nadeel?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-74
26/Ash-Shu'ara-74: Zij zeiden. "Wij vonden dat zelfs onze vaderen zo deden."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-75
26/Ash-Shu'ara-75: Hij (Ibrâhîm) zei: "Hebben jullie dain gezien wat jullie plegen te aanbidden?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-76
26/Ash-Shu'ara-76: Jullie en jullie vaderen die voorafgingen?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-77
26/Ash-Shu'ara-77: Voorwaar, zij zijn een vijand voor mij, (ik aanbid niemand) behalve de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-78
26/Ash-Shu'ara-78: Degene Die mij geschapen heeft, Hij leidt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-79
26/Ash-Shu'ara-79: En Hij is Degene Die mij voedt en Die mij te drinken geeft.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-80
26/Ash-Shu'ara-80: En wanneer ik ziek ben, is Hij het Die mij geneest.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-81
26/Ash-Shu'ara-81: Degene Die mij doet sterven en mi vervolgens doet leven.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-82
26/Ash-Shu'ara-82: En Degene van Wie ik hevig verlang dat Hij mijn zonden zal vergeven op de Dag des Oordeels.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-83
26/Ash-Shu'ara-83: Mijn Heer, schenk mij wijsheid en verenig mij met de rechtschapenen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: