ŞUARÂ 61-83, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-19, Sayfa-370)

ŞUARÂ: 26/ŞUARÂ-61, 26/ŞUARÂ-62, 26/ŞUARÂ-63, 26/ŞUARÂ-64, 26/ŞUARÂ-65, 26/ŞUARÂ-66, 26/ŞUARÂ-67, 26/ŞUARÂ-68, 26/ŞUARÂ-69, 26/ŞUARÂ-70, 26/ŞUARÂ-71, 26/ŞUARÂ-72, 26/ŞUARÂ-73, 26/ŞUARÂ-74, 26/ŞUARÂ-75, 26/ŞUARÂ-76, 26/ŞUARÂ-77, 26/ŞUARÂ-78, 26/ŞUARÂ-79, 26/ŞUARÂ-80, 26/ŞUARÂ-81, 26/ŞUARÂ-82, 26/ŞUARÂ-83, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-19, Sayfa-370, ŞUARÂ 61-83
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-61
26/ŞUARÂ-61: İki topluluk birbirini gördüğü zaman, Musa (A.S)’ın ashabı, “Gerçekten bize yetiştiler.” dediler.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-62
26/ŞUARÂ-62: (Musa A.S): “Hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber, O, beni hidayete (kurtuluşa) ulaştıracaktır.” dedi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-63
26/ŞUARÂ-63: O zaman Musa (A.S)’a: “Asanı denize vur.” diye vahyettik. Hemen deniz infilâk etti (patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı). Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-64
26/ŞUARÂ-64: Ve diğerlerini (de) oraya yaklaştırdık.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-65
26/ŞUARÂ-65: Ve Musa (A.S)’ı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-66
26/ŞUARÂ-66: Sonra diğerlerini (denizde) boğduk.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-67
26/ŞUARÂ-67: Muhakkak ki bunda gerçekten âyet (ibret) vardır. (Fakat) onların çoğu mü’min olmadılar.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-68
26/ŞUARÂ-68: Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte O, elbette Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-69
26/ŞUARÂ-69: Ve onlara İbrâhîm (A.S)’ın haberini tilâvet et (oku)!
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-70
26/ŞUARÂ-70: Babasına ve onun kavmine: “Taptığınız şey nedir?” demişti.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-71
26/ŞUARÂ-71: “Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz.” dediler.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-72
26/ŞUARÂ-72: (İbrâhîm A.S): “Dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı?” dedi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-73
26/ŞUARÂ-73: Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı?
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-74
26/ŞUARÂ-74: “Hayır, babalarımızı böyle yapıyor (ibadet ediyor) bulduk.” dediler.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-75
26/ŞUARÂ-75: (İbrâhîm A.S): “Öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü?” dedi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-76
26/ŞUARÂ-76: Siz ve sizin, geçmişteki babalarınızın (taptığı şeyleri).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-77
26/ŞUARÂ-77: Muhakkak ki onlar, benim için düşmandır ama âlemlerin Rabbi hariç.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-78
26/ŞUARÂ-78: Beni yaratan da hidayete erdiren de O’dur.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-79
26/ŞUARÂ-79: Ve beni yediren ve içiren, O’dur.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-80
26/ŞUARÂ-80: Ve hastalandığım zaman bana şifa veren, O’dur.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-81
26/ŞUARÂ-81: Ve beni öldürecek, sonra (da) beni diriltecek olan, O’dur.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-82
26/ŞUARÂ-82: Ve dîn günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum da O’dur.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-83
26/ŞUARÂ-83: Rabbim bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: