ŞUARÂ 112-136, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-19, Sayfa-372)

ŞUARÂ: 26/ŞUARÂ-112, 26/ŞUARÂ-113, 26/ŞUARÂ-114, 26/ŞUARÂ-115, 26/ŞUARÂ-116, 26/ŞUARÂ-117, 26/ŞUARÂ-118, 26/ŞUARÂ-119, 26/ŞUARÂ-120, 26/ŞUARÂ-121, 26/ŞUARÂ-122, 26/ŞUARÂ-123, 26/ŞUARÂ-124, 26/ŞUARÂ-125, 26/ŞUARÂ-126, 26/ŞUARÂ-127, 26/ŞUARÂ-128, 26/ŞUARÂ-129, 26/ŞUARÂ-130, 26/ŞUARÂ-131, 26/ŞUARÂ-132, 26/ŞUARÂ-133, 26/ŞUARÂ-134, 26/ŞUARÂ-135, 26/ŞUARÂ-136, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-19, Sayfa-372, ŞUARÂ 112-136
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-112
26/ŞUARÂ-112: “Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim (bilgim) yoktur.” dedi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-113
26/ŞUARÂ-113: Onların hesabı, sadece Rabbime aittir, keşke farkında olsanız.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-114
26/ŞUARÂ-114: Ve ben mü’minleri tardedici (kovacak) değilim.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-115
26/ŞUARÂ-115: Ben sadece apaçık bir nezirim (uyarıcıyım).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-116
26/ŞUARÂ-116: Dediler ki: “Ey Nuh! Eğer sen, gerçekten (bizi uyarmaktan) vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın.”
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-117
26/ŞUARÂ-117: Nuh (A.S): “Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti (yalanladı).” dedi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-118
26/ŞUARÂ-118: Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki (ve böylece) beni ve mü’minlerden benimle beraber olanları kurtar.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-119
26/ŞUARÂ-119: Böylece onu ve onunla beraber olanları, dolu bir gemi içinde kurtardık.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-120
26/ŞUARÂ-120: Sonra Biz, (onların) arkasında kalanları (gemiye binmeyenleri) boğduk.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-121
26/ŞUARÂ-121: Muhakkak ki bunda mutlaka bir âyet (ibret) vardır. Ve onların çoğu mü’min olmadılar (Allah’a ulaşmayı dilemediler).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-122
26/ŞUARÂ-122: Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette O, Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-123
26/ŞUARÂ-123: Ad kavmi, mürselini (gönderilen resûlleri) tekzip etti (yalanladı).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-124
26/ŞUARÂ-124: Onların kardeşi Hud (A.S) onlara: “Siz takva sahibi olmayacak mısınız (Allah’a ulaşmayı dilemeyecek misiniz)?” demişti.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-125
26/ŞUARÂ-125: Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-126
26/ŞUARÂ-126: Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve bana itaat edin (bana tâbî olun).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-127
26/ŞUARÂ-127: Ve ona (tebliğime) karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece âlemlerin Rabbine aittir.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-128
26/ŞUARÂ-128: Bütün yüksek tepelere, âyet (eserler) bina ederek abesle mi iştigal (boşuna mı uğraşıyorsunuz) ediyorsunuz?
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-129
26/ŞUARÂ-129: Ve (bu dünyada) ebedî kalacağınızı umarak, yapıtlar ediniyorsunuz.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-130
26/ŞUARÂ-130: Ve yakaladığınız zaman cebirle (zorbalıkla) yakaladınız (zulmettiniz).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-131
26/ŞUARÂ-131: Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve bana itaat edin (bana tâbî olun).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-132
26/ŞUARÂ-132: Ve bildiğiniz (sizlere öğrettiği) şeylerle size yardım eden (Allah’a) karşı takva sahibi olun (Allah’a ulaşmayı dileyin).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-133
26/ŞUARÂ-133: Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-134
26/ŞUARÂ-134: Ve bahçelerle ve pınarlarla…
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-135
26/ŞUARÂ-135: Muhakkak ki ben, azîm günün (kıyâmet gününün) azabının sizin üzerinize olmasından korkarım.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-136
26/ŞUARÂ-136: “Sen, bize vaazetsen de veya vaazedenlerden olmasan da bizim için eşittir.” dediler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: