ŞUARÂ 160-183, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-19, Sayfa-374)

ŞUARÂ: 26/ŞUARÂ-160, 26/ŞUARÂ-161, 26/ŞUARÂ-162, 26/ŞUARÂ-163, 26/ŞUARÂ-164, 26/ŞUARÂ-165, 26/ŞUARÂ-166, 26/ŞUARÂ-167, 26/ŞUARÂ-168, 26/ŞUARÂ-169, 26/ŞUARÂ-170, 26/ŞUARÂ-171, 26/ŞUARÂ-172, 26/ŞUARÂ-173, 26/ŞUARÂ-174, 26/ŞUARÂ-175, 26/ŞUARÂ-176, 26/ŞUARÂ-177, 26/ŞUARÂ-178, 26/ŞUARÂ-179, 26/ŞUARÂ-180, 26/ŞUARÂ-181, 26/ŞUARÂ-182, 26/ŞUARÂ-183, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-19, Sayfa-374, ŞUARÂ 160-183
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-160
26/ŞUARÂ-160: Lut (A.S)’ın kavmi (de) mürselini (resûlleri) tekzip etti (yalanladı).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-161
26/ŞUARÂ-161: Onların kardeşi Lut (A.S) da onlara: “Siz takva sahibi olmayacak mısınız (Allah’a ulaşmayı dilemeyecek misiniz)?” demişti.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-162
26/ŞUARÂ-162: Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-163
26/ŞUARÂ-163: Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun (Allah’a ulaşmayı dileyin). Ve bana itaat edin (bana tâbî olun).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-164
26/ŞUARÂ-164: Ve ona (tebliğime) karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece âlemlerin Rabbine aittir.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-165
26/ŞUARÂ-165: Siz âlemlerden (insanlardan) erkeklere mi gidiyorsunuz (yaklaşıyorsunuz)?
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-166
26/ŞUARÂ-166: Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi (eşleriniz olan kadınlarınızı) bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın (haddi aşan) bir kavimsiniz.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-167
26/ŞUARÂ-167: “Ey Lut! Eğer gerçekten sen, (bizi uyarmaktan) vazgeçmezsen, sen mutlaka (yurdundan) ihraç edilenlerden (çıkarılanlardan, kovulanlardan) olacaksın.” dediler.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-168
26/ŞUARÂ-168: “Muhakkak ki ben, sizin amellerinize şiddetle buğzedenlerdenim (kızanlardan, tiksinenlerdenim).” dedi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-169
26/ŞUARÂ-169: Rabbim, beni ve ehlimi (ailemi ve bana tâbî olanları), onların yaptıklarından kurtar.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-170
26/ŞUARÂ-170: Bunun üzerine Biz de onu ve ehlini (ailesini ve ona tâbî olanları), hepsini kurtardık.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-171
26/ŞUARÂ-171: Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın (Lut (A.S)’ın hanımı) hariç.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-172
26/ŞUARÂ-172: Sonra diğerlerini dumura uğrattık (nesillerini sona erdirdik).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-173
26/ŞUARÂ-173: Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru, çok kötü idi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-174
26/ŞUARÂ-174: Muhakkak ki bunda mutlaka bir âyet (ibret) vardır. Ve onların çoğu mü’min olmadılar (Allah’a ulaşmayı dilemediler).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-175
26/ŞUARÂ-175: Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette O, Azîz’dir (yüce) Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-176
26/ŞUARÂ-176: Eyke halkı (da) mürselini (resûlleri) tekzip etti (yalanladı).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-177
26/ŞUARÂ-177: Şuayb (A.S) onlara: “Siz takva sahibi olmayacak mısınız (Allah’a ulaşmayı dilemeyecek misiniz)?” demişti.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-178
26/ŞUARÂ-178: Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-179
26/ŞUARÂ-179: Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun (Allah’a ulaşmayı dileyin). Ve bana itaat edin (bana tâbî olun).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-180
26/ŞUARÂ-180: Ve ona (tebliğime) karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece âlemlerin Rabbine aittir.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-181
26/ŞUARÂ-181: Ölçüyü ifa edin (mizanınızı eksiye düşürmeyin). Ve muhsirinden (nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlardan) olmayın.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-182
26/ŞUARÂ-182: İstikamet üzere olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin) kıstası (ölçüsü) ile (kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın) tartın.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-183
26/ŞUARÂ-183: İnsanların şeylerinden kısmayın (Allah’a ulaşmayı dilemelerine mani olarak, kazandıkları derecelerin, kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin). Ve (buna sebep olarak) yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: