FURKÂN 68-77, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-19, Sayfa-366)

FURKÂN: 25/FURKÂN-68, 25/FURKÂN-69, 25/FURKÂN-70, 25/FURKÂN-71, 25/FURKÂN-72, 25/FURKÂN-73, 25/FURKÂN-74, 25/FURKÂN-75, 25/FURKÂN-76, 25/FURKÂN-77, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-19, Sayfa-366, FURKÂN 68-77
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-68
25/FURKÂN-68: Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha tapmazlar. Allah’ın (öldürülmesini) haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-69
25/FURKÂN-69: Kıyâmet günü onun azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyyen kalır.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-70
25/FURKÂN-70: Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur’dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-71
25/FURKÂN-71: Ve kim (mürşidi önünde) tövbe eder ve salih amel (nefs tezkiyesi) işlerse, o taktirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a ulaşır (hayattayken ruhu Allah’a ulaşır).
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-72
25/FURKÂN-72: Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla (kerim olarak) geçip giderler.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-73
25/FURKÂN-73: Ve onlara, Rab’lerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman onlara (âyetlere) karşı kör ve sağır olmazlar.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-74
25/FURKÂN-74: Ve onlar: “Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere (takva sahiplerine) imam kıl.” derler.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-75
25/FURKÂN-75: İşte onlar, sabırlarından dolayı, (cennette) yüksek makamlarla mükâfatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet (selâmet dilekleriyle) ve selâmla karşılanırlar.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-76
25/FURKÂN-76: Orada ebedî kalıcılardır. Ne güzel bir karargâh ve ne güzel ikâmet yeridir.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-77
25/FURKÂN-77: (Onlara): “Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat (azap) kaçınılmaz olacak.” de.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: