FURKÂN 56-67, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-19, Sayfa-365)

FURKÂN: 25/FURKÂN-56, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-58, 25/FURKÂN-59, 25/FURKÂN-60, 25/FURKÂN-61, 25/FURKÂN-62, 25/FURKÂN-63, 25/FURKÂN-64, 25/FURKÂN-65, 25/FURKÂN-66, 25/FURKÂN-67, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-19, Sayfa-365, FURKÂN 56-67
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-56
25/FURKÂN-56: Ve Biz, seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-57
25/FURKÂN-57: De ki: “Ben sizden onun için (tebliğ için) dileyen kimsenin, Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir (karşılık) istemiyorum.”
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-58
25/FURKÂN-58: Ve ölümsüz olup, daima hayy (hayatta) olana (Allah’a) tevekkül et (güven ve O’nu vekil tayin et). Ve O’nu, hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması, O’na kâfidir.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-59
25/FURKÂN-59: Gökleri ve arzı (yeryüzünü) ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan O’dur. Sonra Rahmân arşa istiva etti. Öyleyse onu, bundan haberdar olana (Cebrail A.S’a) sor.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-60
25/FURKÂN-60: Ve onlara “Rahmân’a secde edin!” dendiği zaman: “Rahmân nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz?” dediler. Ve (bu emir sadece) onların nefretlerini artırdı.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-61
25/FURKÂN-61: Gökte burçlar kılan O (Allah), mübarek’tir (şanı yüce). Ve orada Ay’ı, aydınlatıcı bir kandil kıldı.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-62
25/FURKÂN-62: Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ardarda kılan (birbirini takip ettiren), O’dur.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-63
25/FURKÂN-63: Ve Rahmân’ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği (lâf attığı) zaman “selâm” derler.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-64
25/FURKÂN-64: Ve onlar, geceyi Rab’lerine secde ve kıyam ederek (ayakta durarak) geçirirler.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-65
25/FURKÂN-65: Ve onlar: “Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimî helâk edicidir.” derler.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-66
25/FURKÂN-66: Muhakkak ki o, kötü bir karargâh, kötü bir ikâmet yeridir.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-67
25/FURKÂN-67: Ve onlar, infâk ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar (cimrilik etmezler). Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: