ŞUARÂ 84-111, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-19, Sayfa-371)

ŞUARÂ: 26/ŞUARÂ-84, 26/ŞUARÂ-85, 26/ŞUARÂ-86, 26/ŞUARÂ-87, 26/ŞUARÂ-88, 26/ŞUARÂ-89, 26/ŞUARÂ-90, 26/ŞUARÂ-91, 26/ŞUARÂ-92, 26/ŞUARÂ-93, 26/ŞUARÂ-94, 26/ŞUARÂ-95, 26/ŞUARÂ-96, 26/ŞUARÂ-97, 26/ŞUARÂ-98, 26/ŞUARÂ-99, 26/ŞUARÂ-100, 26/ŞUARÂ-101, 26/ŞUARÂ-102, 26/ŞUARÂ-103, 26/ŞUARÂ-104, 26/ŞUARÂ-105, 26/ŞUARÂ-106, 26/ŞUARÂ-107, 26/ŞUARÂ-108, 26/ŞUARÂ-109, 26/ŞUARÂ-110, 26/ŞUARÂ-111, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-19, Sayfa-371, ŞUARÂ 84-111
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-84
26/ŞUARÂ-84: Ve beni, sonrakilerin lisanlarında sadık kıl (sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-85
26/ŞUARÂ-85: Ve beni, ni’metlendirilmiş cennetlerinin varislerinden kıl.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-86
26/ŞUARÂ-86: Ve babamı mağfiret et, muhakkak ki o dalâlette kalanlardan oldu.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-87
26/ŞUARÂ-87: Ve beas günü (yeniden dirilme günü, kıyâmet günü) beni mahzun etme.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-88
26/ŞUARÂ-88: Çocukların ve malın fayda vermediği gün (beni utandırma).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-89
26/ŞUARÂ-89: Allah’a selîm (selâmete ermiş) kalple gelenler hariç.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-90
26/ŞUARÂ-90: Ve cennet, takva sahiplerine yaklaştırıldı.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-91
26/ŞUARÂ-91: Ve cehennem azgınlara (azgınlar için) bariz olarak gösterildi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-92
26/ŞUARÂ-92: Ve onlara: “Tapmakta olduğunuz şeyler nerede?” denildi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-93
26/ŞUARÂ-93: Allah’tan başka (ilâhlarınız) size yardım ediyorlar mı (edebiliyorlar mı) veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı?
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-94
26/ŞUARÂ-94: Onlar (putperestler) ve azgınlar, oraya (cehenneme) yüzüstü (burunları yere sürtünerek) atılırlar.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-95
26/ŞUARÂ-95: Ve iblisin ordularının hepsi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-96
26/ŞUARÂ-96: Onlar (taptıkları şeyler ve onlara tapanlar) orada hasım olarak (düşmanca çekişerek) dediler ki…
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-97
26/ŞUARÂ-97: Allah’a yemin olsun ki, biz mutlaka apaçık bir dalâlet içindeydik.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-98
26/ŞUARÂ-98: Âlemlerin Rabbi ile sizi (putları) bir tutuyorduk.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-99
26/ŞUARÂ-99: Ve bizi mücrimlerden (hidayete mani olanlardan) başkası dalâlette bırakmadı.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-100
26/ŞUARÂ-100: Artık bizim için bir şefaatçi yoktur.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-101
26/ŞUARÂ-101: Ve (bizim için) sadık bir dost yoktur.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-102
26/ŞUARÂ-102: Bizim için keşke bir kere daha (dünyaya dönüş) olsaydı, o zaman biz mü’minlerden olurduk.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-103
26/ŞUARÂ-103: Muhakkak ki bunda elbette bir âyet (ibret) vardır. Fakat onların çoğu (buna rağmen) mü’min olmadılar.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-104
26/ŞUARÂ-104: Ve muhakkak ki senin Rabbin, O, Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-105
26/ŞUARÂ-105: Nuh’un kavmi, mürselinleri (resûlleri) tekzip ettiler (yalanladılar).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-106
26/ŞUARÂ-106: Onların kardeşi Nuh (A.S) onlara: “Takva sahibi olmuyor musunuz?” demişti.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-107
26/ŞUARÂ-107: Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-108
26/ŞUARÂ-108: Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun (Allah’a ulaşmayı dileyin). Ve bana itaat edin.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-109
26/ŞUARÂ-109: Ve ona (tebliğe) karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece âlemlerin Rabbine aittir.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-110
26/ŞUARÂ-110: Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun (Allah’a ulaşmayı dileyin). Ve bana itaat edin.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-111
26/ŞUARÂ-111: “Sana en basit insanlar tâbî olduğuna göre, biz (de) mi sana inanalım?” dediler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: