ŞUARÂ 40-60, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-19, Sayfa-369)

ŞUARÂ: 26/ŞUARÂ-40, 26/ŞUARÂ-41, 26/ŞUARÂ-42, 26/ŞUARÂ-43, 26/ŞUARÂ-44, 26/ŞUARÂ-45, 26/ŞUARÂ-46, 26/ŞUARÂ-47, 26/ŞUARÂ-48, 26/ŞUARÂ-49, 26/ŞUARÂ-50, 26/ŞUARÂ-51, 26/ŞUARÂ-52, 26/ŞUARÂ-53, 26/ŞUARÂ-54, 26/ŞUARÂ-55, 26/ŞUARÂ-56, 26/ŞUARÂ-57, 26/ŞUARÂ-58, 26/ŞUARÂ-59, 26/ŞUARÂ-60, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-19, Sayfa-369, ŞUARÂ 40-60
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-40
26/ŞUARÂ-40: Eğer onlar gâlip gelirlerse o zaman biz, sihirbazlara tâbî oluruz.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-41
26/ŞUARÂ-41: Sihirbazlar, firavuna geldikleri zaman: “Eğer biz gâlip gelirsek, gerçekten bize mutlaka bir ecir (mükâfat) var mı?” dediler.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-42
26/ŞUARÂ-42: (Firavun): “Evet, muhakkak ki siz o zaman, (bana) yakınlardan olacaksınız.” dedi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-43
26/ŞUARÂ-43: (Musa (A.S) onlara): “Atacağınız şeyi atın.” dedi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-44
26/ŞUARÂ-44: Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve “Firavunun izzeti için muhakkak ki gâlip gelenler elbette bizleriz.” dediler.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-45
26/ŞUARÂ-45: Sonra Musa (A.S) asasını attı. İşte o zaman, o (Musa (A.S)’ın asası) onların uydurdukları şeyleri yutuyordu.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-46
26/ŞUARÂ-46: Sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-47
26/ŞUARÂ-47: “Âlemlerin Rabbine îmân ettik.” dediler.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-48
26/ŞUARÂ-48: Musa (A.S) ve Harun (A.S)’ın Rabbine (îmân ettik).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-49
26/ŞUARÂ-49: (Firavun): “Benim size izin vermemden evvel, siz O’na îmân ettiniz. Muhakkak ki O, size sihri öğreten büyüğünüz (ustanız). Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım.” dedi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-50
26/ŞUARÂ-50: “Önemli değil. Muhakkak ki biz, Rabbimize dönücüleriz (dönecek olanlarız).” dediler.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-51
26/ŞUARÂ-51: Muhakkak ki biz, mü’minlerin ilki olduk diye Rabbimizin, hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz (istiyoruz).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-52
26/ŞUARÂ-52: Ve Musa (A.S)’a “Kullarım ile gece yola çık. Muhakkak ki siz, takip edilecek olanlarsınız.” diye vahyettik.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-53
26/ŞUARÂ-53: Bunun üzerine firavun, şehirlere toplayıcılar gönderdi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-54
26/ŞUARÂ-54: Ve muhakkak ki bunlar, gerçekten (sayıları) az olan küçük bir grup.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-55
26/ŞUARÂ-55: Ve muhakkak ki onlar, gerçekten bizi çok öfkelendiren (bize karşı çok öfke duyan) (bir toplum).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-56
26/ŞUARÂ-56: Ve muhakkak ki biz, gerçekten sakınılan (korkulan) bir topluluğuz.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-57
26/ŞUARÂ-57: Böylece Biz, onları (firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan çıkardık.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-58
26/ŞUARÂ-58: Ve hazinelerden ve kerim (ikram edilmiş, yüksek) makamlardan (çıkardık).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-59
26/ŞUARÂ-59: İşte böylece onlara (onların ülkesine), İsrailoğulları’nı varis kıldık.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-60
26/ŞUARÂ-60: Böylece doğuya doğru (Kızıldeniz’e doğru), onların peşine düştüler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: