FURKÂN 44-55, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-19, Sayfa-364)

FURKÂN: 25/FURKÂN-44, 25/FURKÂN-45, 25/FURKÂN-46, 25/FURKÂN-47, 25/FURKÂN-48, 25/FURKÂN-49, 25/FURKÂN-50, 25/FURKÂN-51, 25/FURKÂN-52, 25/FURKÂN-53, 25/FURKÂN-54, 25/FURKÂN-55, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-19, Sayfa-364, FURKÂN 44-55
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-44
25/FURKÂN-44: Yoksa onların çoğunun, işittiğini veya (böylece) akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebîlden (yoldan) daha çok sapanlardır.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-45
25/FURKÂN-45: Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu, sakin (sabit) kılardı. Sonra da Güneş’i ona (gölgeye) delil (yol gösteren) kıldı.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-46
25/FURKÂN-46: Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak, Bize (Kendimize) çektik.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-47
25/FURKÂN-47: Ve geceyi, size libas (örtü) yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan, O’dur. Ve gündüzü (de) yayılma (çalışma) zamanı yaptı.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-48
25/FURKÂN-48: Ve rüzgârı, müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen, O’dur. Ve Biz, semadan tertemiz su indirdik.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-49
25/FURKÂN-49: (Bu), onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-50
25/FURKÂN-50: Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu (suyu, rahmet, fazl ve salâvâtı), onların aralarında paylaştırdık (açıkladık). Fakat insanların çoğu sadece inkâr ederek, direndiler.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-51
25/FURKÂN-51: Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir (uyarıcı) gönderirdik.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-52
25/FURKÂN-52: Artık kâfirlere itaat etme ve O’nunla (Bu Kur’ân ile), onlarla büyük cihadla savaş!
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-53
25/FURKÂN-53: Ve iki denizi serbest bırakan O’dur; biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah (engel) kıldı. (Böylece onları) engelleyerek (birbirine karışmalarına) mani oldu.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-54
25/FURKÂN-54: Ve sudan beşeri (insanı) yaratan, O’dur. Sonra ona neseb ve sıhriyyet kıldı (verdi). Ve senin Rabbin Kaadir’dir (herşeye gücü yeten).
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-55
25/FURKÂN-55: Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah’tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kâfir, Rabbine (karşı) zahir oldu (şeytana arka çıktı).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: