NEML 1-13, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-19, Sayfa-377)

NEML: 27/NEML-1, 27/NEML-2, 27/NEML-3, 27/NEML-4, 27/NEML-5, 27/NEML-6, 27/NEML-7, 27/NEML-8, 27/NEML-9, 27/NEML-10, 27/NEML-11, 27/NEML-12, 27/NEML-13, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-19, Sayfa-377, NEML 1-13
direction_left
direction_right

NEML

Kur'an Dinle: 27/NEML-1
27/NEML-1: Tâ, Sîn. Bunlar, apaçık bir Kitap olan Kur’ân’ın Âyetleri’dir.
Kur'an Dinle: 27/NEML-2
27/NEML-2: Mü’minler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir.
Kur'an Dinle: 27/NEML-3
27/NEML-3: Onlar, namazı ikame ederler, zekâtı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakîn (sahibi) olarak inanırlar.
Kur'an Dinle: 27/NEML-4
27/NEML-4: Muhakkak ki ahirete (ruhun Allah’a ulaşması) inanmayanlara, onların amellerini süsledik. Böylece onlar, (şaşkın bir halde) bocalarlar.
Kur'an Dinle: 27/NEML-5
27/NEML-5: İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
Kur'an Dinle: 27/NEML-6
27/NEML-6: Muhakkak ki, (Bu) Kur’ân, sana mutlaka Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) ve Alîm Olan’ın katından (gizli ilminden) ilka ediliyor (ulaştırılıyor).
Kur'an Dinle: 27/NEML-7
27/NEML-7: Musa (A.S), ehline (ailesine): "Gerçekten ben bir ateş farkettim. Size ondan bir haber veya bir (parça) kor halinde ateş getireceğim, böylece siz ısınasınız diye." demişti.
Kur'an Dinle: 27/NEML-8
27/NEML-8: Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi: "Ateşin (nur’un) içinde (yanında) ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve âlemlerin Rabbi Allah Sübhan’dır (herşeyden münezzehtir)."
Kur'an Dinle: 27/NEML-9
27/NEML-9: Ey Musa! Muhakkak ki Ben, Azîz (yüce), Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) olan Allah’ım.
Kur'an Dinle: 27/NEML-10
27/NEML-10: "Ve asanı at!" Bunun üzerine (asasını atınca) onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. "Ya Musa! Korkma, muhakkak ki Ben(im), Benim yanımda (huzurumda) resûller korkmazlar."
Kur'an Dinle: 27/NEML-11
27/NEML-11: Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe (mürşidine tâbî olup günahlarını sevaba) çevirirse, o zaman muhakkak ki Ben, Gafûr’um (mağfiret eden, günahları sevaba çeviren) Rahîm’im (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Kur'an Dinle: 27/NEML-12
27/NEML-12: Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Bu (âyet, mucize) firavuna ve onun kavmine (ait) dokuz âyet içindedir. Muhakkak ki onlar, fasık bir kavim oldular.
Kur'an Dinle: 27/NEML-13
27/NEML-13: Âyetlerimiz onlara görünür olduğu zaman; "Bu apaçık bir sihirdir." dediler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: