NEML 14-22, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-19, Sayfa-378)

NEML: 27/NEML-14, 27/NEML-15, 27/NEML-16, 27/NEML-17, 27/NEML-18, 27/NEML-19, 27/NEML-20, 27/NEML-21, 27/NEML-22, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-19, Sayfa-378, NEML 14-22
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 27/NEML-14
27/NEML-14: Ve onu, yakîn (kesin) olarak bildikleri (inandıkları) halde, nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkâr ettiler. Öyleyse müfsitlerin (fesatçıların) akıbetlerinin nasıl olduğuna bak!
Kur'an Dinle: 27/NEML-15
27/NEML-15: Ve andolsun ki Dâvud (a.s)’a ve Süleyman (a.s)’a ilim verdik. Ve (onlar): "Mü’min kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah’a hamdolsun." dediler.
Kur'an Dinle: 27/NEML-16
27/NEML-16: Ve Süleyman (a.s), Dâvud (a.s)’a varis oldu. Ve: "Ey insanlar! Kuş dili bize öğretildi. Bize herşeyden verildi. Muhakkak ki bu, apaçık bir fazldır." dedi.
Kur'an Dinle: 27/NEML-17
27/NEML-17: Ve Süleyman (A.S) için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi.
Kur'an Dinle: 27/NEML-18
27/NEML-18: Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz! Süleyman (A.S) ve onun orduları, farkında olmadan sakın sizi ezmesin."
Kur'an Dinle: 27/NEML-19
27/NEML-19: Bunun üzerine (Süleyman A.S), onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve: "Rabbim, bana, anne ve babama en’am buyurduğun ni’metlere şükretmekte ve Senin razı olduğun salih amel (nefs tezkiyesi) yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni, rahmetinle salih kullarının arasına dahil et." dedi.
Kur'an Dinle: 27/NEML-20
27/NEML-20: Ve kuşları yokladı (teftiş etti). Sonra: "Hüdhüd’ü niçin ben göremiyorum, yoksa o kaybolanlardan mı oldu?" dedi.
Kur'an Dinle: 27/NEML-21
27/NEML-21: Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım (keseceğim). Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin.
Kur'an Dinle: 27/NEML-22
27/NEML-22: Çok geçmeden geldi. Ve: "Senin ihata edemediğin bir şeyi, ben ihata ettim (öğrendim). Seba’dan sana yakîn (kesin) bir haber getirdim." dedi.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: