ŞUARÂ 207-227, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-19, Sayfa-376)

ŞUARÂ: 26/ŞUARÂ-207, 26/ŞUARÂ-208, 26/ŞUARÂ-209, 26/ŞUARÂ-210, 26/ŞUARÂ-211, 26/ŞUARÂ-212, 26/ŞUARÂ-213, 26/ŞUARÂ-214, 26/ŞUARÂ-215, 26/ŞUARÂ-216, 26/ŞUARÂ-217, 26/ŞUARÂ-218, 26/ŞUARÂ-219, 26/ŞUARÂ-220, 26/ŞUARÂ-221, 26/ŞUARÂ-222, 26/ŞUARÂ-223, 26/ŞUARÂ-224, 26/ŞUARÂ-225, 26/ŞUARÂ-226, 26/ŞUARÂ-227, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-19, Sayfa-376, ŞUARÂ 207-227
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-207
26/ŞUARÂ-207: Onların metalandırıldıkları şeyler, onlara fayda vermez (onları müstağni kılmaz).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-208
26/ŞUARÂ-208: Ve hiçbir kasabayı, nezirler olmadıkça (ona nezirler göndermedikçe) helâk etmedik.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-209
26/ŞUARÂ-209: Hatırla ki Biz, zalimler (zulmedenler) olmadık.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-210
26/ŞUARÂ-210: Ve O’nu (Kur’ân’ı), şeytanlar indirmedi.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-211
26/ŞUARÂ-211: Ve (bu), onlara yakışmaz (onların harcı değildir) ve onlar, (buna) muktedir olamazlar.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-212
26/ŞUARÂ-212: Muhakkak ki onlar, (vahyi) işitmekten kesin olarak azledilmiş (men edilmiş) olanlardır.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-213
26/ŞUARÂ-213: Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilâha dua etme. O taktirde azap edilenlerden olursun.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-214
26/ŞUARÂ-214: Ve en yakının olan aşiretini uyar.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-215
26/ŞUARÂ-215: Ve mü’minlerden, sana tâbî olan kimselere kanatlarını ger.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-216
26/ŞUARÂ-216: Eğer onlar, sana asi olurlarsa (isyan ederlerse), o zaman: “Muhakkak ki ben, sizin yaptıklarınızdan uzağım.” de.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-217
26/ŞUARÂ-217: Ve Azîz (yüce) ve Rahîm olan (Rahîm esmasıyla tecelli eden) (Allah’a) tevekkül et (O’nu vekil et ve güven).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-218
26/ŞUARÂ-218: O, sen kıyam ettiğin zaman seni görür.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-219
26/ŞUARÂ-219: Ve secde edenler arasında senin dönmeni (de görür).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-220
26/ŞUARÂ-220: Muhakkak ki O; O, Sem’î’dir (en iyi işten) Alîm’dir (en iyi bilen).
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-221
26/ŞUARÂ-221: Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi?
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-222
26/ŞUARÂ-222: (İftira eden) yalancı günahkârların hepsine inerler.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-223
26/ŞUARÂ-223: Onlar, (şeytanlara) kulak verirler (dinlerler) ve onların çoğu yalancıdırlar.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-224
26/ŞUARÂ-224: Ve (Allah’a karşı olan) şairler; onlara (sadece) azgınlar tâbî olurlar.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-225
26/ŞUARÂ-225: Bütün vadilerde onların (hayal peşinde) koştuklarını görmedin mi?
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-226
26/ŞUARÂ-226: Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler.
Kur'an Dinle: 26/ŞUARÂ-227
26/ŞUARÂ-227: Âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar ve Allah’ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra (Allah tarafından) yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine (cehenneme) döneceklerini (ulaştırılacaklarını) bilecekler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: