NEML 45-55, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-19, Sayfa-381)

NEML: 27/NEML-45, 27/NEML-46, 27/NEML-47, 27/NEML-48, 27/NEML-49, 27/NEML-50, 27/NEML-51, 27/NEML-52, 27/NEML-53, 27/NEML-54, 27/NEML-55, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-19, Sayfa-381, NEML 45-55
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 27/NEML-45
27/NEML-45: Ve andolsun ki, Semud kavmine "Allah’a kul olsunlar" diye onların kardeşi Salih (A.S)’ı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan (çekişen) iki grup oldular.
Kur'an Dinle: 27/NEML-46
27/NEML-46: (Salih A.S) dedi ki: "Ey kavmim! Niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah’tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olunasınız diye."
Kur'an Dinle: 27/NEML-47
27/NEML-47: "Sen ve seninle beraber olanlar, bize uğursuzluk getirdiniz." dediler. (Salih A.S): "Sizin uğursuzluğunuz Allah’ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz." dedi.
Kur'an Dinle: 27/NEML-48
27/NEML-48: Ve şehirde dokuz kişilik bir grup vardı ki; yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslâh etmiyorlardı.
Kur'an Dinle: 27/NEML-49
27/NEML-49: Allah’a kasem (yemin) ederek dediler ki: "Biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim (onları öldürelim). Sonra da onun dostlarına (muhakkak ki) onun ailesinin helâk edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız (doğru söyleyenleriz)." diyelim.
Kur'an Dinle: 27/NEML-50
27/NEML-50: Ve hile düzenlediler. Ve Biz de (onlara) hile düzenledik, fakat onlar farkına varmadılar.
Kur'an Dinle: 27/NEML-51
27/NEML-51: Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik.
Kur'an Dinle: 27/NEML-52
27/NEML-52: İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri! Muhakkak ki bilen kavim için bunda, mutlaka bir âyet (delil) vardır.
Kur'an Dinle: 27/NEML-53
27/NEML-53: Ve âmenû olan (Allah’a ulaşmayı dileyen) ve (bu sebeple) takva sahibi olanları kurtardık.
Kur'an Dinle: 27/NEML-54
27/NEML-54: Ve Lut (A.S), kavmine şöyle demişti: "Siz gördüğünüz halde fahişeliğe (kötülüğe) mi geliyorsunuz?"
Kur'an Dinle: 27/NEML-55
27/NEML-55: Siz, gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: