An-Naml 45-55, Noble Qur'an (Juz-19, halaman-381)

Noble Qur'an » Juz-19 » halaman-381
share on facebook  tweet  share on google  print  
An-Naml: 27/An-Naml-45, 27/An-Naml-46, 27/An-Naml-47, 27/An-Naml-48, 27/An-Naml-49, 27/An-Naml-50, 27/An-Naml-51, 27/An-Naml-52, 27/An-Naml-53, 27/An-Naml-54, 27/An-Naml-55, Noble Qur'an, Juz-19, halaman-381, An-Naml 45-55
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 27/An-Naml-45
27/An-Naml-45: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara mereka Shaleh (yang berseru): "Sembahlah Allah". Tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang bermusuhan.
Dengar Quran: 27/An-Naml-46
27/An-Naml-46: Dia berkata: "Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum (kamu minta) kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat".
Dengar Quran: 27/An-Naml-47
27/An-Naml-47: Mereka menjawab: "Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu". Shaleh berkata: "Nasibmu ada pada sisi Allah, (bukan kami yang menjadi sebab), tetapi kamu kaum yang diuji".
Dengar Quran: 27/An-Naml-48
27/An-Naml-48: Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.
Dengar Quran: 27/An-Naml-49
27/An-Naml-49: Mereka berkata: "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari, kemudian kita katakan kepada warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar".
Dengar Quran: 27/An-Naml-50
27/An-Naml-50: Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari.
Dengar Quran: 27/An-Naml-51
27/An-Naml-51: Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya.
Dengar Quran: 27/An-Naml-52
27/An-Naml-52: Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui.
Dengar Quran: 27/An-Naml-53
27/An-Naml-53: Dan telah Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa.
Dengar Quran: 27/An-Naml-54
27/An-Naml-54: Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?"
Dengar Quran: 27/An-Naml-55
27/An-Naml-55: "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: