Al-Haqqah, Surah Hari kiamat (Quran: Surah-69-Al-Haqqah)

69/Al-Haqqah-1: Alhaqqatu, 69/Al-Haqqah-2: Ma alhaqqatu, 69/Al-Haqqah-3: Wama adraka ma alhaqqatu
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Haqqah, Surah Hari kiamat (Quran: Surah-69-Al-Haqqah)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-1
69/Al-Haqqah-1: Hari kiamat,
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-2
69/Al-Haqqah-2: apakah hari kiamat itu?
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-3
69/Al-Haqqah-3: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-4
69/Al-Haqqah-4: Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-5
69/Al-Haqqah-5: Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-6
69/Al-Haqqah-6: Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-7
69/Al-Haqqah-7: yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-8
69/Al-Haqqah-8: Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-9
69/Al-Haqqah-9: Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-10
69/Al-Haqqah-10: Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-11
69/Al-Haqqah-11: Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu, ke dalam bahtera,
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-12
69/Al-Haqqah-12: agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-13
69/Al-Haqqah-13: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-14
69/Al-Haqqah-14: dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-15
69/Al-Haqqah-15: Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-16
69/Al-Haqqah-16: dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-17
69/Al-Haqqah-17: Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-18
69/Al-Haqqah-18: Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-19
69/Al-Haqqah-19: Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)".
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-20
69/Al-Haqqah-20: Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-21
69/Al-Haqqah-21: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-22
69/Al-Haqqah-22: dalam surga yang tinggi,
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-23
69/Al-Haqqah-23: buah-buahannya dekat,
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-24
69/Al-Haqqah-24: (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu".
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-25
69/Al-Haqqah-25: Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini).
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-26
69/Al-Haqqah-26: Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-27
69/Al-Haqqah-27: Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-28
69/Al-Haqqah-28: Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-29
69/Al-Haqqah-29: Telah hilang kekuasaanku daripadaku".
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-30
69/Al-Haqqah-30: (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-31
69/Al-Haqqah-31: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-32
69/Al-Haqqah-32: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-33
69/Al-Haqqah-33: Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-34
69/Al-Haqqah-34: Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-35
69/Al-Haqqah-35: Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-36
69/Al-Haqqah-36: Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-37
69/Al-Haqqah-37: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-38
69/Al-Haqqah-38: Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-39
69/Al-Haqqah-39: Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-40
69/Al-Haqqah-40: Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-41
69/Al-Haqqah-41: dan Al Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-42
69/Al-Haqqah-42: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-43
69/Al-Haqqah-43: Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-44
69/Al-Haqqah-44: Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-45
69/Al-Haqqah-45: niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-46
69/Al-Haqqah-46: Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-47
69/Al-Haqqah-47: Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-48
69/Al-Haqqah-48: Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-49
69/Al-Haqqah-49: Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan(nya).
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-50
69/Al-Haqqah-50: Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-51
69/Al-Haqqah-51: Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-52
69/Al-Haqqah-52: Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: