Al-Mulk, Surah Kerajaan (Quran: Surah-67-Al-Mulk)

Noble Qur'an » Surah Al-Mulk
share on facebook  tweet  share on google  print  
67/Al-Mulk-1: Tabaraka allathee biyadihi almulku wahuwa AAala kulli shayin qadeerun, 67/Al-Mulk-2: Allathee khalaqa almawta waalhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu AAamalan wahuwa alAAazeezu alghafooru, 67/Al-Mulk-3: Allathee khalaqa sabAAa samawatin tibaqan ma tara fee khalqi alrrahmani min tafawutin fairjiAAi albasara hal tara min futoorin
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Mulk, Surah Kerajaan (Quran: Surah-67-Al-Mulk)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 67/Al-Mulk-1
67/Al-Mulk-1: Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-2
67/Al-Mulk-2: Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-3
67/Al-Mulk-3: Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-4
67/Al-Mulk-4: Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-5
67/Al-Mulk-5: Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-6
67/Al-Mulk-6: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-7
67/Al-Mulk-7: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak,
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-8
67/Al-Mulk-8: hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?"
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-9
67/Al-Mulk-9: Mereka menjawab: "Benar ada", sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar".
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-10
67/Al-Mulk-10: Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-11
67/Al-Mulk-11: Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-12
67/Al-Mulk-12: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-13
67/Al-Mulk-13: Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-14
67/Al-Mulk-14: Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-15
67/Al-Mulk-15: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-16
67/Al-Mulk-16: Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?,
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-17
67/Al-Mulk-17: atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-18
67/Al-Mulk-18: Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasul-Nya). Maka alangkah hebatnya kemurkaan-Ku.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-19
67/Al-Mulk-19: Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-20
67/Al-Mulk-20: Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah Yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-21
67/Al-Mulk-21: Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-22
67/Al-Mulk-22: Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-23
67/Al-Mulk-23: Katakanlah: "Dialah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-24
67/Al-Mulk-24: Katakanlah: "Dialah Yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kamu kelak dikumpulkan".
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-25
67/Al-Mulk-25: Dan mereka berkata: "Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?"
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-26
67/Al-Mulk-26: Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan".
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-27
67/Al-Mulk-27: Ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat) sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan (kepada mereka) inilah (azab) yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-28
67/Al-Mulk-28: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, (maka kami akan masuk surga), tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih?"
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-29
67/Al-Mulk-29: Katakanlah: "Dialah Allah Yang Maha Penyayang kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bertawakkal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata".
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-30
67/Al-Mulk-30: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: