Ad-Duha, Surah Waktu matahari sepenggalahan naik (Quran: Surah-93-Ad-Duha)

Noble Qur'an » Surah Ad-Duha
share on facebook  tweet  share on google  print  
93/Ad-Duha-1: Waaldduha, 93/Ad-Duha-2: Waallayli itha saja, 93/Ad-Duha-3: Ma waddaAAaka rabbuka wama qala
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Ad-Duha, Surah Waktu matahari sepenggalahan naik (Quran: Surah-93-Ad-Duha)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 93/Ad-Duha-1
93/Ad-Duha-1: Demi waktu matahari sepenggalahan naik,
Dengar Quran: 93/Ad-Duha-2
93/Ad-Duha-2: dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),
Dengar Quran: 93/Ad-Duha-3
93/Ad-Duha-3: Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu.
Dengar Quran: 93/Ad-Duha-4
93/Ad-Duha-4: Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).
Dengar Quran: 93/Ad-Duha-5
93/Ad-Duha-5: Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas.
Dengar Quran: 93/Ad-Duha-6
93/Ad-Duha-6: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
Dengar Quran: 93/Ad-Duha-7
93/Ad-Duha-7: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
Dengar Quran: 93/Ad-Duha-8
93/Ad-Duha-8: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
Dengar Quran: 93/Ad-Duha-9
93/Ad-Duha-9: Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
Dengar Quran: 93/Ad-Duha-10
93/Ad-Duha-10: Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.
Dengar Quran: 93/Ad-Duha-11
93/Ad-Duha-11: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: