Ash-Shu'ara 207-227, de Heilige Koran (Djuz'-19, Pagina-376)

Ash-Shu'ara: 26/Ash-Shu'ara-207, 26/Ash-Shu'ara-208, 26/Ash-Shu'ara-209, 26/Ash-Shu'ara-210, 26/Ash-Shu'ara-211, 26/Ash-Shu'ara-212, 26/Ash-Shu'ara-213, 26/Ash-Shu'ara-214, 26/Ash-Shu'ara-215, 26/Ash-Shu'ara-216, 26/Ash-Shu'ara-217, 26/Ash-Shu'ara-218, 26/Ash-Shu'ara-219, 26/Ash-Shu'ara-220, 26/Ash-Shu'ara-221, 26/Ash-Shu'ara-222, 26/Ash-Shu'ara-223, 26/Ash-Shu'ara-224, 26/Ash-Shu'ara-225, 26/Ash-Shu'ara-226, 26/Ash-Shu'ara-227, de Heilige Koran, Djuz'-19, Pagina-376, Ash-Shu'ara 207-227
direction_left
direction_right
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-207
26/Ash-Shu'ara-207: Het zal hun niet baten, wat hun aan genot gegeven was.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-208
26/Ash-Shu'ara-208: En Wij hebben geen stad vernietigd zonder dat er voor haar waarschuwers waren geweest.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-209
26/Ash-Shu'ara-209: Als een waarschuwing: en Wij weren geen onrechtvaardigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-210
26/Ash-Shu'ara-210: En hij (de Koran) is niet door de Satans neergedaald.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-211
26/Ash-Shu'ara-211: Het past hun niet en zij zijn er niet toe in staat.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-212
26/Ash-Shu'ara-212: Voorwaar, van het horen (ervan) zijn zij zeker buitengesloten.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-213
26/Ash-Shu'ara-213: Roept dus geen andere goden naast Allah aan, anders zal jij tot de bestraften behoren.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-214
26/Ash-Shu'ara-214: En waarschuw jouw naaste familieleden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-215
26/Ash-Shu'ara-215: En wees bescheiden eva nederig tegenover de gelovigen die jou volgen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-216
26/Ash-Shu'ara-216: En als zij jou dan ongehoorzam zijn, zeg dan: "Ik ben onschuldig aan wat jullie doen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-217
26/Ash-Shu'ara-217: En vertrouw op de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-218
26/Ash-Shu'ara-218: Degene Die jou ziet als jij staat (te bidden).
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-219
26/Ash-Shu'ara-219: En jouw bewegingen (ziet) onder de knielenden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-220
26/Ash-Shu'ara-220: Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-221
26/Ash-Shu'ara-221: Zal ik jou vertellen tot wie de Satans neerdalen?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-222
26/Ash-Shu'ara-222: Zij dalen neer tot elke zondige leugenaar.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-223
26/Ash-Shu'ara-223: Zij luisteren nam het gesprokene en de meesten van hen zijn leugenaars.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-224
26/Ash-Shu'ara-224: En de dichters; de dwalenden volgen hen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-225
26/Ash-Shu'ara-225: Zie jij niet dat zij rusteloos ronddwalen in iedere vallei?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-226
26/Ash-Shu'ara-226: En dat zij zeker zeggen wat zij niet doen?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-227
26/Ash-Shu'ara-227: Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en Allah vaak gedenken. En zij overwinnen nadat hun onrecht is aangedaan. En degenen die onrecht pleegden zullen spoedig weten tot welke plaats van terugkeer zij zullen terugkeren!
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: