Ash-Shu'ara 112-136, de Heilige Koran (Djuz'-19, Pagina-372)

Ash-Shu'ara: 26/Ash-Shu'ara-112, 26/Ash-Shu'ara-113, 26/Ash-Shu'ara-114, 26/Ash-Shu'ara-115, 26/Ash-Shu'ara-116, 26/Ash-Shu'ara-117, 26/Ash-Shu'ara-118, 26/Ash-Shu'ara-119, 26/Ash-Shu'ara-120, 26/Ash-Shu'ara-121, 26/Ash-Shu'ara-122, 26/Ash-Shu'ara-123, 26/Ash-Shu'ara-124, 26/Ash-Shu'ara-125, 26/Ash-Shu'ara-126, 26/Ash-Shu'ara-127, 26/Ash-Shu'ara-128, 26/Ash-Shu'ara-129, 26/Ash-Shu'ara-130, 26/Ash-Shu'ara-131, 26/Ash-Shu'ara-132, 26/Ash-Shu'ara-133, 26/Ash-Shu'ara-134, 26/Ash-Shu'ara-135, 26/Ash-Shu'ara-136, de Heilige Koran, Djuz'-19, Pagina-372, Ash-Shu'ara 112-136
direction_left
direction_right
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-112
26/Ash-Shu'ara-112: Hij (Nôeh) zei: "En ik heb geen kennis over wat zij deden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-113
26/Ash-Shu'ara-113: Hun afrekening is slechts bij mijn Heer, als jullie het maar zouden beseffen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-114
26/Ash-Shu'ara-114: Ik zal de gelovigen zeker niet wegjagen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-115
26/Ash-Shu'ara-115: Ik ben slechts een duidelijke waarschuwer."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-116
26/Ash-Shu'ara-116: Zij zeiden: "Als jij er niet mee ophoudt, O Nôeh, dan behoor jij tot degenen die gestenigd worden!"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-117
26/Ash-Shu'ara-117: Hij (Nôeh) zei: "Mijn Heer, voorwaar mijn volk loochent mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-118
26/Ash-Shu'ara-118: Spreek daarom een oordeel uit tussen mij en hen. En red mij en de gelovigen die met mij zijn."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-119
26/Ash-Shu'ara-119: Toen redden Wij hem en degenen die met hem in het beladen schip waren.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-120
26/Ash-Shu'ara-120: En vervolgens verdronken Wij degenen die achterbleven (in de zondvloed).
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-121
26/Ash-Shu'ara-121: Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen zijn geen gelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-122
26/Ash-Shu'ara-122: En voorwaar, jouw Heer (O Moehammad) is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-123
26/Ash-Shu'ara-123: Het volk van de 'Âd loochende de Boodschappers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-124
26/Ash-Shu'ara-124: (Gedenk) toen hun broeder Hôed tot hen zei: "Vrezen jullie Allah niet?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-125
26/Ash-Shu'ara-125: Voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare Boodschapper.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-126
26/Ash-Shu'ara-126: Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-127
26/Ash-Shu'ara-127: En ik vraag jullie er geen beloning voor, want mijn beloning berust alleen bij de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-128
26/Ash-Shu'ara-128: Zouden jullie op elke heuvel een gebouw bouwen om jullie te vermaken?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-129
26/Ash-Shu'ara-129: En bouwen jullie paleizen in de hoop dat jullie eeuwig leven?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-130
26/Ash-Shu'ara-130: En als jullie toeslaan, slaan jullie toe als geweldenaars.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-131
26/Ash-Shu'ara-131: Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-132
26/Ash-Shu'ara-132: En vrom Hem Die jullie dat geschonken heeft waarover jullie weten.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-133
26/Ash-Shu'ara-133: En Hij Die jullie vee en zonen schenkt.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-134
26/Ash-Shu'ara-134: En tuinen en bronnen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-135
26/Ash-Shu'ara-135: Voorwaar, ik vrees voor jullie een bestraffing op de geweldige Dag."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-136
26/Ash-Shu'ara-136: Zij zeiden: "Voor ons is het hetzelfde of jij ons waarschuwt of dat jij niet tot de waarschuwers behoort.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: