аш-Шуара 112-136, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-372)

аш-Шуара: 26/аш-Шуара-112, 26/аш-Шуара-113, 26/аш-Шуара-114, 26/аш-Шуара-115, 26/аш-Шуара-116, 26/аш-Шуара-117, 26/аш-Шуара-118, 26/аш-Шуара-119, 26/аш-Шуара-120, 26/аш-Шуара-121, 26/аш-Шуара-122, 26/аш-Шуара-123, 26/аш-Шуара-124, 26/аш-Шуара-125, 26/аш-Шуара-126, 26/аш-Шуара-127, 26/аш-Шуара-128, 26/аш-Шуара-129, 26/аш-Шуара-130, 26/аш-Шуара-131, 26/аш-Шуара-132, 26/аш-Шуара-133, 26/аш-Шуара-134, 26/аш-Шуара-135, 26/аш-Шуара-136, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-372, аш-Шуара 112-136
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-112
26/аш-Шуара-112: Каза им: “Нямам знание за това, което вършат те?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-113
26/аш-Шуара-113: Равносметката им е единствено при моя Господ, само ако можехте да осъзнаете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-114
26/аш-Шуара-114: И аз не ще прогоня вярващите.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-115
26/аш-Шуара-115: Аз съм само един явен пратеник (предупредител).”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-116
26/аш-Шуара-116: Казаха: “О, Нух, ако не престанеш (да ни предупреждаваш), ще бъдеш пребит с камъни.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-117
26/аш-Шуара-117: Каза (Нух): “Господи, моят народ ме взе за лъжец.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-118
26/аш-Шуара-118: Затова отсъди така между нас, че спаси мен и вярващите, които са заедно с мен!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-119
26/аш-Шуара-119: И така спасихме него и онези, които бяха заедно с него в натоварения Ковчег.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-120
26/аш-Шуара-120: Сетне Ние издавихме останалите (онези, които не се качиха на Ковчега).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-121
26/аш-Шуара-121: В това наистина има знамение (поука), ала повечето от тях не повярваха (не пожелаха Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-122
26/аш-Шуара-122: И твоят Господ, Той е наистина Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-123
26/аш-Шуара-123: Адитите взеха (изпратените им) пратениците за лъжци.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-124
26/аш-Шуара-124: Техният брат Худ им каза: “Няма ли да станете (богобоязливи) притежатели на таква (няма ли да пожелаете Лика на Аллах)?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-125
26/аш-Шуара-125: Аз наистина съм един доверен пратеник за вас.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-126
26/аш-Шуара-126: Тогава станете (богобоязливи) притежатели на таква към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-127
26/аш-Шуара-127: И не искам от вас отплата (за известието си). Моята отплата принадлежи единствено на Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-128
26/аш-Шуара-128: Градейки на всяко възвишение символ (паметник), нима (напразно) с ненужното се занимавате?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-129
26/аш-Шуара-129: И правите паметници, надявайки се да останете вечни (на този свят).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-130
26/аш-Шуара-130: И когато упражнихте сила, направихте го като тирани (угнетихте).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-131
26/аш-Шуара-131: Тогава станете (богобоязливи) притежатели на таква към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и ми се покорете!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-132
26/аш-Шуара-132: И станете притежатели на таква (богобоязливи) към Онзи, Който ви даде вашето знание (пожелайте Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-133
26/аш-Шуара-133: Помогна ви с добитък и синове.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-134
26/аш-Шуара-134: И с градини, и извори…
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-135
26/аш-Шуара-135: Наистина аз се страхувам мъчението на великия Ден да тегне над вас.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-136
26/аш-Шуара-136: Казаха те: “За нас е същото и да проповядваш, и да не си от проповедниците.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: