аш-Шуара 184-206, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-375)

аш-Шуара: 26/аш-Шуара-184, 26/аш-Шуара-185, 26/аш-Шуара-186, 26/аш-Шуара-187, 26/аш-Шуара-188, 26/аш-Шуара-189, 26/аш-Шуара-190, 26/аш-Шуара-191, 26/аш-Шуара-192, 26/аш-Шуара-193, 26/аш-Шуара-194, 26/аш-Шуара-195, 26/аш-Шуара-196, 26/аш-Шуара-197, 26/аш-Шуара-198, 26/аш-Шуара-199, 26/аш-Шуара-200, 26/аш-Шуара-201, 26/аш-Шуара-202, 26/аш-Шуара-203, 26/аш-Шуара-204, 26/аш-Шуара-205, 26/аш-Шуара-206, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-375, аш-Шуара 184-206
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-184
26/аш-Шуара-184: И станете богобоязливи (притежатели на таква) към Онзи, Който сътвори вас и поколенията преди вас (пожелайте Лика на Аллах)!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-185
26/аш-Шуара-185: И казаха: “Ти си само от омагьосаните.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-186
26/аш-Шуара-186: Ти си само един човек като нас.И ние наистина те мислим за лъжец.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-187
26/аш-Шуара-187: Ако ти си от доверените (ако говориш истината), накарай къс от небето да падне върху нас!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-188
26/аш-Шуара-188: Каза (Шуайб): “Моят Господ много добре знае какво правите.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-189
26/аш-Шуара-189: И го взеха за лъжец, и така ги сполетя мъчението на „мрачния ден”. Наистина то бе мъчение, като мъчението във Великия ден.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-190
26/аш-Шуара-190: В това наистина има едно знамение (поука), но повечето от тях не повярваха (не пожелаха да Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-191
26/аш-Шуара-191: И твоят Господ, Той наистина е Всемогъщия, Милосърдния
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-192
26/аш-Шуара-192: И Този (Коран) наистина е низпослан от Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-193
26/аш-Шуара-193: Довереният Дух (Джибрил) го спусна
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-194
26/аш-Шуара-194: В твоето сърц, за да бъдеш от предупредителите,
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-195
26/аш-Шуара-195: На един ясен арабски език.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-196
26/аш-Шуара-196: И наистина Той е (споменат) в писанията на предишните.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-197
26/аш-Шуара-197: Не бе ли знамение за тях, да го знаят учените сред синовете на Израил?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-198
26/аш-Шуара-198: И ако Го бяхме низпослали на някой чужденец (не арабин),
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-199
26/аш-Шуара-199: И той да им Го четеше, те пак нямаше да му повярват (нямаше да пожелаят да Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-200
26/аш-Шуара-200: Така Го вложихме в сърцата на престъпниците.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-201
26/аш-Шуара-201: И те не ще повярват в Него, докато не видят болезненото мъчение (няма да пожелаят Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-202
26/аш-Шуара-202: А то (мъчението) ще ги сполети внезапно и няма и да го усетят.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-203
26/аш-Шуара-203: Тогава ще кажат: “Дали ние ще сме от дадените отсрочка?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-204
26/аш-Шуара-204: Или те бързат за Нашето мъчение?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-205
26/аш-Шуара-205: Виждаш ли? Даже да им дадем още години да се наслаждават,
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-206
26/аш-Шуара-206: После пак ще ги сполети онова (мъчението), което им бе обещано.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: