ал-Фуркан 68-77, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-366)

ал-Фуркан: 25/ал-Фуркан-68, 25/ал-Фуркан-69, 25/ал-Фуркан-70, 25/ал-Фуркан-71, 25/ал-Фуркан-72, 25/ал-Фуркан-73, 25/ал-Фуркан-74, 25/ал-Фуркан-75, 25/ал-Фуркан-76, 25/ал-Фуркан-77, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-366, ал-Фуркан 68-77
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-68
25/ал-Фуркан-68: И те не зоват друг бог заедно с Аллах, не отнемат живот, ако­ Аллах е възбранил това, освен по право, ­ и не прелюбодействат. А който върши това, ще срещне възмездие.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-69
25/ал-Фуркан-69: В Деня на възкресението ще бъде удвоено за него мъчението. Там, унизен, ще пребивава вечно.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-70
25/ал-Фуркан-70: Освен онзи, който се е покаял (пред духовен учител) и е повярвал (след покаянието, вярата се е изписала в сърцето му и се е усилила) и върши праведни дела (пречистващи пороците на душата). На такива Аллах ще превърне злините в добрини. И Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-71
25/ал-Фуркан-71: А който се е покайва (пред духовен учител) и върши праведни дела (пречистващи пороците на душата), то той се връща към Аллах с прието покаяние (духовното му тяло достига Аллах през земния му живот).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-72
25/ал-Фуркан-72: И те не свидетелстват с измама, и когато срещнат празнословие, отминават достойно.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-73
25/ал-Фуркан-73: И те, когато им се напомнят знаменията на техния Господ, не остават пред тях глухи и слепи.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-74
25/ал-Фуркан-74: А казват: “Господи наш, дари ни със съпруги и потомци ­ радост за очите ни! И ни стори водители на богобоязливите.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-75
25/ал-Фуркан-75: Тези са, на които ще се въздадат високи постове в Рая, за това, че са търпели. И там ще бъдат посрещнати с поздрав и мир.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-76
25/ал-Фуркан-76: Там ще пребивават вечно. И колко прекрасно е то като обиталище и място за пребиваване.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-77
25/ал-Фуркан-77: Кажи им: “Моят Господ не би ви обърнал внимание, ако не бяха молитвите ви към Него. А вие бяхте отрекли. И мъчението ще е неизбежно.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: