ал-Фуркан-76, Сура 25-Разграничението (ал-Фуркан) стих-76

25/ал-Фуркан-76: Там ще пребивават вечно. И колко прекрасно е то като обиталище и място за пребиваване. (българската транслитерация: Халидинe фиха, хaсунeт мустeкaррeн уe мукама(мукамeн).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Фуркан-76
Сура 25-Разграничението (ал-Фуркан) стих-76

خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
българската транслитерация: Халидинe фиха, хaсунeт мустeкaррeн уe мукама(мукамeн).
Там ще пребивават вечно. И колко прекрасно е то като обиталище и място за пребиваване.ал-Фуркан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: