ен-Нур-1, Сура 24-Светлината (ен-Нур) стих-1

24/ен-Нур-1: (Това е) Сура, която Ние низпослахме и наложихме (някои стихове от нея). И в нея низпослахме ясни знамения с ясни доводи, надявайки се така да се поучите! (българската транслитерация: Сурaтун eнзeлнаха уe фaрaднаха уe eнзeлна фиха аятин бeййинатин лeaллeкум тeзeккeрун(тeзeккeрунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ен-Нур-1
Сура 24-Светлината (ен-Нур) стих-1

سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
българската транслитерация: Сурaтун eнзeлнаха уe фaрaднаха уe eнзeлна фиха аятин бeййинатин лeaллeкум тeзeккeрун(тeзeккeрунe).
(Това е) Сура, която Ние низпослахме и наложихме (някои стихове от нея). И в нея низпослахме ясни знамения с ясни доводи, надявайки се така да се поучите!ен-Нур: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: