ен-Нур-26, Сура 24-Светлината (ен-Нур) стих-26

24/ен-Нур-26: Лошите жени са за лошите мъже, лошите мъже за лошите жени. Чистите жени за чистите мъже и чистите мъже са за чистите жени. Тези са далеч от онова, което се приказва. За тях има опрощение (превръщане на злините в добрини) и щедро препитание (дарено от Аллах). (българската транслитерация: Eл хaбисату лил хaбисинe уeл хaбисунe лил хaбисат(хaбисати), уeт тaййибату лит тaййибинe уeт тaййибунe лит тaййибат(тaййибати), улаикe мубeррaунe мимма йeкулун(йeкулунe), лeхум мaгфирeтун уe ръзкун кeрим(кeримун).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ен-Нур-26
Сура 24-Светлината (ен-Нур) стих-26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
българската транслитерация: Eл хaбисату лил хaбисинe уeл хaбисунe лил хaбисат(хaбисати), уeт тaййибату лит тaййибинe уeт тaййибунe лит тaййибат(тaййибати), улаикe мубeррaунe мимма йeкулун(йeкулунe), лeхум мaгфирeтун уe ръзкун кeрим(кeримун).
Лошите жени са за лошите мъже, лошите мъже за лошите жени. Чистите жени за чистите мъже и чистите мъже са за чистите жени. Тези са далеч от онова, което се приказва. За тях има опрощение (превръщане на злините в добрини) и щедро препитание (дарено от Аллах).ен-Нур: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: