ал-Муаминун 18-27, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-343)

ал-Муаминун: 23/ал-Муаминун-18, 23/ал-Муаминун-19, 23/ал-Муаминун-20, 23/ал-Муаминун-21, 23/ал-Муаминун-22, 23/ал-Муаминун-23, 23/ал-Муаминун-24, 23/ал-Муаминун-25, 23/ал-Муаминун-26, 23/ал-Муаминун-27, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-343, ал-Муаминун 18-27
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-18
23/ал-Муаминун-18: И Ние, изсипахме от небето определено количество вода , и сътворихме с нея (езера, реки, морета) по земята. Несъмнено Ние можем и да я отнесем (изпарявайки я).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-19
23/ал-Муаминун-19: И така, с нея изградихме за вас градини с фурми и грозде.­ Там има много плодове за вас и от тях ядете.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-20
23/ал-Муаминун-20: И има дърво, никнещо в Синайската планина, което дава мазнина и (то е) препитание за хранещите се.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-21
23/ал-Муаминун-21: И наистина, в добитъка има поука за вас. Пиете от онова, което е в корема им. И в това има много облаги (ползи) за вас и от него ядете.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-22
23/ал-Муаминун-22: И с тях (добитъка), и с корабите се превозвате.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-23
23/ал-Муаминун-23: И наистина изпратихме Нух (Ной) при неговия народ. Тогава той им рече: “О, народе мой, на Аллах станете раби! Нямате друг Бог, освен Него. Нима все още няма да станете притежатели на таква (да пожелаете Неговия Лик)?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-24
23/ал-Муаминун-24: Знатните от неговия народ, които отричаха, казаха: “Този не е нищо друго, освен един човек като вас. Той иска само да ви превъзхожда. А Аллах, ако бе пожелал, щеше да изпрати ангели. И ние не сме чували такова нещо от предците ни.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-25
23/ал-Муаминун-25: Той е само един полудял човек. Тогава изтърпете (следете) го известно време!”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-26
23/ал-Муаминун-26: (Нух) (Ной) рече: “Господи мой, помогни ми, наистина ме взеха за лъжец!”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-27
23/ал-Муаминун-27: И така му разкрихме да направи кораб пред Нашите Очи и с Нашето откровение! И щом дойде Нашата повеля и кипна пещта, качи в него (кораба) от всяко нещо по двойки, и своето семейство. Освен онези от тях, за които имаше (отредено) слово отпреди! И не Ми споменавай (за нещо, за прошка) за угнетителите! Наистина те ще бъдат издавените.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: