ал-Фуркан 3-11, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-360)

ал-Фуркан: 25/ал-Фуркан-3, 25/ал-Фуркан-4, 25/ал-Фуркан-5, 25/ал-Фуркан-6, 25/ал-Фуркан-7, 25/ал-Фуркан-8, 25/ал-Фуркан-9, 25/ал-Фуркан-10, 25/ал-Фуркан-11, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-360, ал-Фуркан 3-11
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-3
25/ал-Фуркан-3: А приеха божества, вместо Него (Аллах), които нищо не творят, а самите са сътворени, и не могат за себе си нито вреда, нито полза да докарат. И (те) не могат нито смърт, нито живот, нито възкресение да дадат.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-4
25/ал-Фуркан-4: И казаха неверниците: “Това (Коранът) е само една лъжа, която той си е измислил. И затова нещо са му помогнали и други хора.” Така те угнетиха и излъгаха.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-5
25/ал-Фуркан-5: И казаха: “Той (Коранът) е от легендите, които Той е накарал предишните да напишат и да му четат сутрин и вечер.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-6
25/ал-Фуркан-6: Кажи им: “Той бе низпослан от Онзи, Който знае неведомото и на небесата, и на земята. Той е Опрощаващия, Милосърдия.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-7
25/ал-Фуркан-7: И казаха: “Какъв пратеник е този, яде храна и обикаля по пазарите? Да беше му изпратен един ангел, за да бъде с него предупредител.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-8
25/ал-Фуркан-8: Или да бе му спуснато съкровище (от небето), или да имаше градина, от която да яде.” И казват угнетителите: “Вие следвате само един омагьосан човек.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-9
25/ал-Фуркан-9: Виж какви примери дадоха (какви неща ти приписаха). И така останаха в заблуда, и вече нямат сили за пътя (да достигнат пътя на Аллах).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-10
25/ал-Фуркан-10: Благословен е Той (Аллах) и ако пожелае, може да ти даде по-добри от тези ­ Градини, сред които текат реки, и да ти отреди дворци също.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-11
25/ал-Фуркан-11: И не, те взеха за лъжа този час (Съдния ден), а Ние приготвихме пламъци за онези, които отричат часа.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: