Al-Furqan 3-11, Noble Qur'an (Juz-18, halaman-360)

Noble Qur'an » Juz-18 » halaman-360
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Furqan: 25/Al-Furqan-3, 25/Al-Furqan-4, 25/Al-Furqan-5, 25/Al-Furqan-6, 25/Al-Furqan-7, 25/Al-Furqan-8, 25/Al-Furqan-9, 25/Al-Furqan-10, 25/Al-Furqan-11, Noble Qur'an, Juz-18, halaman-360, Al-Furqan 3-11
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 25/Al-Furqan-3
25/Al-Furqan-3: Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripada-Nya (untuk disembah), yang tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk (menolak) sesuatu kemudharatan dari dirinya dan tidak (pula untuk mengambil) suatu kemanfaatanpun dan (juga) tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak (pula) membangkitkan.
Dengar Quran: 25/Al-Furqan-4
25/Al-Furqan-4: Dan orang-orang kafir berkata: "Al Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain"; maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar.
Dengar Quran: 25/Al-Furqan-5
25/Al-Furqan-5: Dan mereka berkata: "Dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang".
Dengar Quran: 25/Al-Furqan-6
25/Al-Furqan-6: Katakanlah: "Al Quran itu diturunkan oleh (Allah) yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
Dengar Quran: 25/Al-Furqan-7
25/Al-Furqan-7: Dan mereka berkata: "Mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia?,
Dengar Quran: 25/Al-Furqan-8
25/Al-Furqan-8: atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau (mengapa tidak) ada kebun baginya, yang dia dapat makan dari (hasil)nya?" Dan orang-orang yang zalim itu berkata: "Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir".
Dengar Quran: 25/Al-Furqan-9
25/Al-Furqan-9: Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah mereka, mereka tidak sanggup (mendapatkan) jalan (untuk menentang kerasulanmu).
Dengar Quran: 25/Al-Furqan-10
25/Al-Furqan-10: Maha Suci (Allah) yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikan-Nya (pula) untukmu istana-istana.
Dengar Quran: 25/Al-Furqan-11
25/Al-Furqan-11: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: