аш-Шуара 40-60, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-369)

аш-Шуара: 26/аш-Шуара-40, 26/аш-Шуара-41, 26/аш-Шуара-42, 26/аш-Шуара-43, 26/аш-Шуара-44, 26/аш-Шуара-45, 26/аш-Шуара-46, 26/аш-Шуара-47, 26/аш-Шуара-48, 26/аш-Шуара-49, 26/аш-Шуара-50, 26/аш-Шуара-51, 26/аш-Шуара-52, 26/аш-Шуара-53, 26/аш-Шуара-54, 26/аш-Шуара-55, 26/аш-Шуара-56, 26/аш-Шуара-57, 26/аш-Шуара-58, 26/аш-Шуара-59, 26/аш-Шуара-60, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-369, аш-Шуара 40-60
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-40
26/аш-Шуара-40: (Хората казаха:) “Ще последваме магьосниците, ако те победят!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-41
26/аш-Шуара-41: И магьосниците, рекоха на Фараона: “Ще има ли за нас награда, ако спечелим ние?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-42
26/аш-Шуара-42: Рече (Фараонът): “Да, и тогава ще бъдете от моите приближени.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-43
26/аш-Шуара-43: Муса им рече: “Хвърляйте, каквото ще хвърляте!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-44
26/аш-Шуара-44: И таке те хвърлиха своите въжета и тояги, и рекоха: “За могъществото на Фараона ние ще сме победителите.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-45
26/аш-Шуара-45: А после и Муса хвърли своята тояга, и тогава тя ­ погълна онова, с което измамваха!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-46
26/аш-Шуара-46: Тогава магьосниците паднаха, свеждайки чела до земята в суджуд.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-47
26/аш-Шуара-47: И рекоха: “Повярвахме в Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-48
26/аш-Шуара-48: В Господа на Муса и Харун!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-49
26/аш-Шуара-49: Рече (Фараонът): “Нима повярвахте, преди аз да съм ви позволил? Той наистина е по-голям (майстор) от вас и ви е научил на магия. И много скоро ще разберете! Ще ви отсека ръцете и краката кръстом, и ще разпъна всичките.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-50
26/аш-Шуара-50: Рекоха: “Няма значение! Наистина при нашия Господ ще се завърнем.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-51
26/аш-Шуара-51: Надяваме се да ни опрости прегрешенията нашият Господ, защото станахме първи от вярващите.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-52
26/аш-Шуара-52: И на Муса открихме: “Отпътувай с Моите раби нощем! И неибежно ще сте преследвани.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-53
26/аш-Шуара-53: И така Фараонът изпрати събирачи из градовете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-54
26/аш-Шуара-54: “Това несъмнено е една група с малко (на брой) хора.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-55
26/аш-Шуара-55: И те наистина са (една общност), която ни разгневява (и изпитва гняв към нас).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-56
26/аш-Шуара-56: А ние несъмнено сме общност, от която (всички) се плашат.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-57
26/аш-Шуара-57: И така Ние ги пропъдихме (Фараона и хората му) от градини и извори.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-58
26/аш-Шуара-58: И от съкровища, и от знатни места.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-59
26/аш-Шуара-59: И така оставихме това в наследство на синовете на Израил.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-60
26/аш-Шуара-60: И тръгнаха да ги преследват (към Червено море).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: