ал-Фуркан 44-55, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-364)

ал-Фуркан: 25/ал-Фуркан-44, 25/ал-Фуркан-45, 25/ал-Фуркан-46, 25/ал-Фуркан-47, 25/ал-Фуркан-48, 25/ал-Фуркан-49, 25/ал-Фуркан-50, 25/ал-Фуркан-51, 25/ал-Фуркан-52, 25/ал-Фуркан-53, 25/ал-Фуркан-54, 25/ал-Фуркан-55, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-364, ал-Фуркан 44-55
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-44
25/ал-Фуркан-44: Или смяташ, че повечето от тях чуват и така проумяват? Те са само като добитъка, дори са още по-заблудени (отдалечени от пътя).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-45
25/ал-Фуркан-45: Не видя ли как твоят Господ разпростря сянката? А ако пожелаеше би я сторил неподвижна. После стори слънцето неин водител.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-46
25/ал-Фуркан-46: После малко по малко скъсявайки я, към Нас я издърпахме.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-47
25/ал-Фуркан-47: Той е Сторилия за вас нощта покривало, и съня за отдих, а деня стори да е за препитание (работа).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-48
25/ал-Фуркан-48: Той е, Пращащия ветровете като благовестители преди Своята милост. И Ние изсипахме чиста вода от небето.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-49
25/ал-Фуркан-49: (Това е) за да съживим с нея мъртвата земя и за да пият сътворените от Нас многобройни животни и хора.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-50
25/ал-Фуркан-50: И я разпределихме (водата и светлината) между тях, за да се поучат. Ала повечето хора отричайки се противиха.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-51
25/ал-Фуркан-51: И ако пожелаехме, бихме изпратили предупредител във всяко селище.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-52
25/ал-Фуркан-52: И не се покорявай вече на неверниците, и с него (Корана) води срещу тях велика борба!
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-53
25/ал-Фуркан-53: Той е Поставилият в съседство двете морета, едното ­ сладко, утоляващо жаждата, а другото ­ солено и горчиво. И стори между тях граница и преграждайки ги им попречи (да се слеят).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-54
25/ал-Фуркан-54: Той е Сътворилият човека от вода и после му отреди кръвно и брачно родство. И твоят Господ е Всемогъщият.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-55
25/ал-Фуркан-55: И вместо на Аллах служат на онова, което нито им помага, нито им вреди. И неверникът стана помощник (на сатаната) срещу своя Господ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: