аш-Шуара 137-159, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-373)

аш-Шуара: 26/аш-Шуара-137, 26/аш-Шуара-138, 26/аш-Шуара-139, 26/аш-Шуара-140, 26/аш-Шуара-141, 26/аш-Шуара-142, 26/аш-Шуара-143, 26/аш-Шуара-144, 26/аш-Шуара-145, 26/аш-Шуара-146, 26/аш-Шуара-147, 26/аш-Шуара-148, 26/аш-Шуара-149, 26/аш-Шуара-150, 26/аш-Шуара-151, 26/аш-Шуара-152, 26/аш-Шуара-153, 26/аш-Шуара-154, 26/аш-Шуара-155, 26/аш-Шуара-156, 26/аш-Шуара-157, 26/аш-Шуара-158, 26/аш-Шуара-159, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-373, аш-Шуара 137-159
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-137
26/аш-Шуара-137: Това не е нищо друго, освен обичаите (измислиците) на предишните.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-138
26/аш-Шуара-138: И ние не ще бъдем измъчвани.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-139
26/аш-Шуара-139: Така го взеха за лъжец, и затова Ние ги погубихме. В това наистина има знамение (поука), но повечето от тях не повярваха (не пожелаха Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-140
26/аш-Шуара-140: И твоят Господ, Той е наистина Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-141
26/аш-Шуара-141: И самудяните взеха (изпратените им) пратениците за лъжци.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-142
26/аш-Шуара-142: Техният брат Салих им каза: “Няма ли да станете богобоязливи (притежатели на таква) (няма ли да пожелаете Лика на Аллах)?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-143
26/аш-Шуара-143: Аз наистина съм един доверен пратеник за вас.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-144
26/аш-Шуара-144: Тогава станете богобоязливи (притежатели на таква) към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен (последвайте ме)!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-145
26/аш-Шуара-145: И не искам от вас отплата (за известието си). Моята отплата принадлежи единствено на Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-146
26/аш-Шуара-146: Нима тук ще бъдете оставени в сигурност?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-147
26/аш-Шуара-147: Сред градини и извори…
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-148
26/аш-Шуара-148: И жито, и цъфнали цветове на фурми...
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-149
26/аш-Шуара-149: И си правите умело домове в планините.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-150
26/аш-Шуара-150: Тогава станете богобоязливи (притежатели на таква) към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен (последвайте ме)!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-151
26/аш-Шуара-151: И не се покорявайте на повелята на престъпващите.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-152
26/аш-Шуара-152: Те са, които сеят развала по земята и не поправят!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-153
26/аш-Шуара-153: И казаха: “Ти си само от омагьосаните.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-154
26/аш-Шуара-154: Ти си само един човек като нас. Тогава донеси ни знамение, ако говориш истината!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-155
26/аш-Шуара-155: Каза (Салих): “Това е женска камила. Тя има право да пие вода, а в определен(и) ден (дни) и вие имате право да пиете вода.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-156
26/аш-Шуара-156: И не я докосвайте със зло, (ако го направите) да не ви сполети мъчението на великия Ден!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-157
26/аш-Шуара-157: Въпреки това я заклаха, а после съжалиха за това.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-158
26/аш-Шуара-158: И ги сполетя (обхвана) мъчението. В това наистина има знамение (поука), но повечето от тях не повярваха (не пожелаха Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-159
26/аш-Шуара-159: И твоят Господ, Той е наистина Всемогъщия, Милосърдния.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: