Ash-Shu'ara 137-159, de Heilige Koran (Djuz'-19, Pagina-373)

Ash-Shu'ara: 26/Ash-Shu'ara-137, 26/Ash-Shu'ara-138, 26/Ash-Shu'ara-139, 26/Ash-Shu'ara-140, 26/Ash-Shu'ara-141, 26/Ash-Shu'ara-142, 26/Ash-Shu'ara-143, 26/Ash-Shu'ara-144, 26/Ash-Shu'ara-145, 26/Ash-Shu'ara-146, 26/Ash-Shu'ara-147, 26/Ash-Shu'ara-148, 26/Ash-Shu'ara-149, 26/Ash-Shu'ara-150, 26/Ash-Shu'ara-151, 26/Ash-Shu'ara-152, 26/Ash-Shu'ara-153, 26/Ash-Shu'ara-154, 26/Ash-Shu'ara-155, 26/Ash-Shu'ara-156, 26/Ash-Shu'ara-157, 26/Ash-Shu'ara-158, 26/Ash-Shu'ara-159, de Heilige Koran, Djuz'-19, Pagina-373, Ash-Shu'ara 137-159
direction_left
direction_right
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-137
26/Ash-Shu'ara-137: Dit is slechts een gewoonte van de vroegeren.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-138
26/Ash-Shu'ara-138: En wij zullen niet behoren tot hen die gestraft worden."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-139
26/Ash-Shu'ara-139: Maar zij loochenden hem, dus vernietigden Wij hen. Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen waren gew gelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-140
26/Ash-Shu'ara-140: En voorwaar, jouw Heer (O Moehammad) is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-141
26/Ash-Shu'ara-141: Het volk van de Tsamôed loochende de Boodschappers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-142
26/Ash-Shu'ara-142: (Gedenk) toen hun broeder Shâlih tot hen zei: "Vrezen jullie (Allah) niet?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-143
26/Ash-Shu'ara-143: Voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare Boodschapper.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-144
26/Ash-Shu'ara-144: Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-145
26/Ash-Shu'ara-145: En ik vraag jullie er geen beloning voor, mijn beloning berust alleen bij de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-146
26/Ash-Shu'ara-146: Zullen jullie in veiligheid gelaten worden temidden van wat hier is?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-147
26/Ash-Shu'ara-147: Temidden van tuinen en bronnen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-148
26/Ash-Shu'ara-148: En akkerland en dadelpalmen met tere trossen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-149
26/Ash-Shu'ara-149: En jullie houwen vaardig huizen uit in de bergen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-150
26/Ash-Shu'ara-150: Vreest dan Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-151
26/Ash-Shu'ara-151: En geeft geen gehoor aan het bevel van de buitensporigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-152
26/Ash-Shu'ara-152: Degenen die verderf zaaien op de aarde en zich niet beteren."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-153
26/Ash-Shu'ara-153: Zij zeiden: "Voorwaar, jij behoort tot de betoverden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-154
26/Ash-Shu'ara-154: Jij bent slechts een mens zoals wij. Breng daarom een Teken als jij tot de waarachtigen behoort."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-155
26/Ash-Shu'ara-155: Hij (Shâlih) zei: "Dit is een vrouwtjeskameel, zij heeft recht om te drinken en jullie hebben recht om te drinken, (ieder) op een vastgestelde dag.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-156
26/Ash-Shu'ara-156: En treft haar niet met kwaad, want dan zal de straf van een Geweldige Dag jullie treffen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-157
26/Ash-Shu'ara-157: Toen slachtten zij haar, daarna werden zij berouwvollen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-158
26/Ash-Shu'ara-158: Toen trof de bestraffing hen. Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen zijn geen gelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-159
26/Ash-Shu'ara-159: En voorwaar, jouw Heer (O Moehammad) is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: