Al-Furqan 33-43, de Heilige Koran (Djuz'-19, Pagina-363)

Al-Furqan: 25/Al-Furqan-33, 25/Al-Furqan-34, 25/Al-Furqan-35, 25/Al-Furqan-36, 25/Al-Furqan-37, 25/Al-Furqan-38, 25/Al-Furqan-39, 25/Al-Furqan-40, 25/Al-Furqan-41, 25/Al-Furqan-42, 25/Al-Furqan-43, de Heilige Koran, Djuz'-19, Pagina-363, Al-Furqan 33-43
direction_left
direction_right
Luister Koran: 25/Al-Furqan-33
25/Al-Furqan-33: En zij komen niet met een rare vraag tot jou, of Wij brengen jou de waarheid en een mooiere uitleg.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-34
25/Al-Furqan-34: Degenen die op hun gezichten bij de Hel verzameld zullen worden zijn degenen met de slechtste plaats en zijn het verst afgedwaald van de Weg.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-35
25/Al-Furqan-35: Voorzeker, Wij hebben aan Môesa de Schrift gegeven. En Wij hebben zijn broeder Hârôen aangewezen als rechterhand.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-36
25/Al-Furqan-36: Toen zelden Wij: "Gaat naar het volk dat Onze Tekenen loochent," en Wij vernietigden hen met een volledige vernietiging.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-37
25/Al-Furqan-37: En Wij verdronken het volk van Nôeh toen zij de Boodschappers loochenden. En Wij maakten hen tot een teken voor de mensheid. En Wij hebben voor de onrechtplegers een pijnlijke bestraffing voorbereid.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-38
25/Al-Furqan-38: En (Wij vernietigden de volken van de) 'Âd en Tsamôed en het volk van Rass en vele generaties daartussen.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-39
25/Al-Furqan-39: En voor ieder maakten Wij de gelijkenissen en eik vernietigden Wij met een volledige vernietiging.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-40
25/Al-Furqan-40: En voorzeker, zij (de ongelovigen) kwamen voorbij de stad, waarop een slechte regen geregend had. Hebben zij dat dan niet gezien? Maar nee, zij hoopten niet tot leven gebracht te worden.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-41
25/Al-Furqan-41: En wanneer Zij jou zien (O Moehammad), nemen zij jou slechts tot onderwerp van bespotting: "Is die het die Allah als Boodschapper heeft gestuurd?
Luister Koran: 25/Al-Furqan-42
25/Al-Furqan-42: Hij had ons bijna van onze goden doen afdwalen, als wij niet geduldig met hen gebleven waren." Maar zij zullen weten, wanneer zij de bestraffing zien, wie het verst van de Weg afgedwaald is.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-43
25/Al-Furqan-43: Heb jij degene gezien, die zijn begeerten als zijn god neemt? Zou jij een beschermer voor hem zijn?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: